Briljante Mislukkingen Award Zorg 2023

Op 13 september jl. werden voor de negende keer de Briljante Mislukkingen Awards uitgereikt tijdens een feestelijk evenement bij Zilveren Kruis Achmea in Leiden. Deze competitie wordt georganiseerd door het Instituut voor Briljante Mislukkingen (www.briljantemislukkingen.nl), met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Een Briljante Mislukking is een goed voorbereide poging om iets te realiseren met een andere uitkomst dan gepland. Mislukkingen zijn briljant wanneer ervan geleerd wordt en de ervaringen met anderen worden gedeeld. Vijf casussen uit de zorg werden voor de award genomineerd.

De publieksprijs werd gewonnen door de LHM Diagnostiek met een casus over de IgG-antistoffentest die in het buitenland erkend wordt, maar Nederlandse zorgverzekeraars willen er niet aan. Specifieke voedingsmiddelen in het voedingspatroon van patiënten kunnen een scala aan chronische klachten veroorzaken. Testen op een klassieke voedselallergie (type-I), waarbij klachten direct optreden, vindt veelal plaats bij de huisarts of in het ziekenhuis. Bij een vertraagde voedselallergie (type-III) treden de klachten vaak pas uren of dagen later op en zijn vooral chronisch. Om te bepalen of er sprake is van een vertraagde voedselallergie analyseert LHM Diagnostiek met een betrouwbare analyse de aanwezigheid van IgG-antistoffen tegen voeding. Deze manier van testen is klinisch veelbelovend, maar de Nederlandse zorgprofessionals erkennen het concept nog niet.

De juryprijs ging naar een project van Inspectie Volksgezondheid Aruba over de exploitatievergunningen voor verzorgingshuizen op het eiland. Met de invoering van een nieuwe wet op Aruba komt aan het licht dat geen enkel verzorgingstehuis een exploitatievergunning heeft. En dat terwijl de vraag sterk toeneemt. Daardoor kunnen Arubaanse cliënten in verzorgingshuizen niet rekenen op continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de zorg die zij krijgen. De Inspectie Volksgezondheid Aruba pakt de handschoen op en zet zich, samen met vier andere overheidsdiensten, in om de kwaliteit van de verzorgingshuizen te verbeteren via de exploitatievergunning. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Dit project heeft ook veel langer geduurd dan verwacht door de coronacrisis. Daar komt nog bij dat alle dertien uitgegeven exploitatievergunningen na een jaar zijn vervallen: ze waren voor 1 jaar geldig. Tegelijkertijd heeft het project wel geleid tot een kwaliteitsverbetering in de verzorgingshuizen.

Aruba – Cheryl Fingal, Inspecteur Gezondheidszorg Aruba “Eigenlijk hadden we een opdracht om die vergunningen te realiseren, maar zijn we vooral bezig geweest om een cultuurverandering te bewerkstelligen.”

LHM Diagnostiek, Mathijs Scheepers Elisa van de Nieuwenhuizen, IT – Security & Business development: “We kunnen het niet alleen, je hebt echt partners nodig.”

De overige drie genomineerden waren:

VerniewdeZorg – Pilots kunnen mislukken, en leveren belangrijke inzichten op – Waarom lukt het vaak niet goed om nieuwe initiatieven op gang te brengen, juist nu innovatie in de zorg zo nodig is? Zo ook bij het programma VernieuwdeZorg: collega’s met innovatieve ideeën raken soms zelfs gefrustreerd of gedesillusioneerd. Het programma VernieuwdeZorg moet een innovatiecultuur voor medewerkers bevorderen en impact voor patiënten realiseren.

Stichting i Logos – Betekenisvol informatiseren, doe het niet alleen – Stichting iLogos heeft een propositie die je niet vaak ziet: betekenisvolle informatisering. Daarmee creëert iLogos maatschappelijke impact door effectieve inzet van datatechnologie. Over de kansen die initiatiefnemer Jochem van Hal zag, en hoe de weerbarstigheid van een systeem én principes leidden tot deze Briljante Mislukking.

ZorgZandBak – Vernieuwing in de zorg loopt steeds opnieuw tegen innovatieklem aan – Innovatieve ideeën lopen vaak vast tijdens de implementatie en digitale zorg is nog steeds geen integraal onderdeel van passende zorg. Innovators in de digitale zorg lopen dan ook te vaak tegen dezelfde barrière aan: kaders en wet- en regelgeving uit een tijd toen de inzet van tech en data niet zo gangbaar was als nu. Wanneer uitvoeringsorganisaties in de zorg de opdracht krijgen zich actiever in te zetten voor de verandering van de zorg met digitale zorg, gaan de initiatiefnemers van De ZorgZandBak hiermee aan de slag. Maar na een veelbelovend traject lopen zij zelf ook aan tegen een complex van juridische, institutionele en zorgculturele weerbarstigheid.

De lessen van alle genomineerden zijn opgetekend in de 6e editie van het Tijdschrift voor Briljante Mislukkingen dat tevens op 13september werd gepresenteerd. Het magazine bevat naast de vijf casussen ook diverse interviews, columns en praktische tips en tools voor (zorg)innovators.