Universele Verklaring van het Recht Briljant te Mislukken 

Ondanks de (collectieve) ambitie ergens iets moois van te maken en een goede voorbereiding –  kan een project en/of activiteit toch anders lopen dan gepland of gehoopt. In veel gevallen zijn er geen vermijdbare of verwijtbare fouten gemaakt en wordt desondanks het oorspronkelijk gewenste resultaat niet behaald. Als er vervolgens wel van wordt geleerd en die leerervaringen worden gedeeld, dan spreken we van een Briljante Mislukking.

Door het ondertekenen van het recht Briljant te Mislukken erken je dat dit grondslag is voor psychologische veiligheid en persoonlijke en organisatorische evolutie, en daarmee voor het kunnen vergeven, relativeren en leren van mislukte pogingen op zowel individueel als op organisatieniveau. Daarnaast erken je dat ieder individu en elk orgaan, met deze verklaring blijvend voor ogen, ernaar zal streven de waardering voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen.

Artikel 1

Je hebt recht op bescherming van je goede naam.

Artikel 2

Je hebt recht op psychologische veiligheid en persoonlijke evolutie.

Artikel 3

Je hebt recht op proberen.

Artikel 4

Iedereen heeft het recht op het vergeven, relativeren en leren van mislukte pogingen.

Artikel 5

Het Recht Briljant te Mislukken geldt voor wie je maar bent, in welk(e) laag of orgaan in de maatschappij dan ook.