Open staan voor het onbekende
en leren van het onverwachte

Het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IvBM) zet zich in voor het faciliteren en toegankelijk maken van leerervaringen. Hierbij omarmen wij de mislukking als een belangrijk leermoment. Want wat zou de wereld zijn zonder lef, zonder toevallige ontdekkingen en zonder de mogelijkheid om te leren van wat misging?

Wat wij doen

Inspiratie, onderzoek en
begeleiding

Wij verzorgen lezingen, workshops, onderzoeks- en leertrajecten op maat.
.

Systematisch leren met de IvBM Archetypen

Onze methodiek gebaseerd op patroonherkenning en storytelling om ervaringen en inzichten systematisch en gestructureerd te delen.

Kennis- en leeromgeving BriMis

Haal inspiratie en kennis uit de leerervaringen van anderen of deel hier een eigen Briljante Mislukking.

Sectorbreed leren

Wij zijn in verschillende sectoren actief met het vergroten van het lerend vermogen om het innovatieklimaat te bevorderen.

Spotify

Wij werken samen met