BriMis: Online omgeving voor het maximaliseren van leeropbrengsten

Slim en Leuk Buffelen

Veel kennis blijft onbenut. Dat heeft verschillende oorzaken, waarvan onbekendheid met wat er elders en/of in het verleden is gedaan en geleerd een van de belangrijkste is. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen wil graag kennis zichtbaar en ‘vloeibaar’ maken. Dat begint ermee mensen bewust te maken van het belang van het delen van hun kennis, maar ook van het zoeken naar kennis van anderen. Daar hoort een geschikte (online) leeromgeving bij, waar mensen op een plezierige en eenvoudige manier de meest relevante aspecten van hun ervaringen kunnen delen, maar waarin het ook aantrekkelijk is om op zoek te gaan naar kennis van anderen. We hebben de leeromgeving BriMis ontworpen op basis van onze filosofie: Slim en Leuk Buffelen (SLB).

De Briljante Mislukkingen archetypen en double-loop learning: leren van anderen door patroonherkenning

De archetypen van het Instituut voor Briljante Mislukkingen vormen de basis voor BriMis. Dit zijn faalpatronen of leermomenten die een specifieke ervaring overstijgen en ook op veel andere innovatieprojecten van toepassing zijn. Door leerervaringen te koppelen aan de archetypen maken we double-loop learning mogelijk: in de ene context opgedane kennis in een andere context kunnen toepassen. Die leermomenten vinden we in álle projecten, ook wanneer er wel degelijk succes is behaald. Want welk project verloopt er nu zonder dat het even tegenzit of er (deels) een andere aanpak moest worden gekozen? Zelfs de meest succesvolle projecten kennen momenten waarop het mis had kúnnen gaan, maar door de juiste beslissingen of een dosis geluk, de weg vooruit kon worden bewandeld. We zeggen wel eens: ‘Een succes is een gemiste mislukking.’ Dus BriMis is geschikte voor het leren van (briljante) mislukkingen én van (briljante) successen!

Hoe werkt BriMis?

BriMis helpt om bij eigen projecten in iedere fase te leren. Zo krijg je vooraf een beeld wat er mis zou kunnen gaan (learning before), waarmee je een conversatietool in handen hebt die je in staat stelt oorzaken van mogelijk mislukken vooraf te vinden, te bespreken en te adresseren. Tijdens projecten identificeer je wat er misgaat, wat de onderliggende oorzaak (het faalpatroon) is en bepaal je wat je eraan kunt doen (learning while). Daarbij kunnen de lessen van anderen in BriMis je helpen om zo snel en zo goed mogelijk door te gaan. Dat noemen we Forward Failing. Na afloop van een project helpt BriMis analyseren wat er mis is gegaan of wat er mis had kunnen gaan (learning after).

Het systeem helpt hierbij met korte tests in zes verschillende leergebieden waarin we de zestien faalpatronen, archetypen, hebben onderverdeeld. Na een korte test geeft het systeem aan welke archetypen voor jouw project hoogstwaarschijnlijk relevant zijn. Je licht vervolgens zelf toe waarom dit archetype inderdaad relevant is en welke les hieruit getrokken kan worden. BriMis helpt je zo om je project te analyseren en de lessen op een toegankelijke manier te presenteren aan anderen.

Als aanvulling op de lessen van gebruikers presenteert BriMis voor jou relevante tips en tools (instrumenten of werkmethoden) om in de toekomst onnodige mislukkingen te voorkomen.

Veel te vaak blijven de meest waardevolle leerervaringen in hoofden hangen en belanden uitgebreide rapportages in een zogenaamde databasement: een kelder waar potentieel waardevolle informatie in verdwijnt om nooit meer het daglicht te zien.

BriMis richt zich specifiek op de leerprocessen, meer dan op een zo hoog mogelijke kennisdichtheid. Gebruikers vinden met een minimale inspanning de voor hen relevante kennis die op een toegankelijke manier gepresenteerd wordt, met onder meer korte video’s waarin mensen hun ideeën, enthousiasme, resultaten en lessen persoonlijk toelichten.

BriMis voor de zorg

Het Instituut voor Briljante Mislukkingen heeft als onderdeel van het programma ‘De Zorg als Evoluerend Systeem’ een aparte versie van BriMis gemaakt om ook SLB (Slim en Leuk Buffelen) in de gezondheidszorg te ondersteunen. Het algemene doel van dit programma is positieve framing van mensen, organisaties en activiteiten die ambiëren de zorg beter en betaalbaarder te maken. Hierbij speelt het leervermogen een belangrijke rol. Leren met en van elkaar! Het accepteren en leren van Briljante Mislukkingen is daar onlosmakelijk onderdeel van. BriMis is daarbij waardevol omdat het kennis zichtbaar maakt en laat stromen tussen mensen, projecten en organisaties. In BriMis zijn de projecten terug te vinden die genomineerd zijn voor de Briljante Mislukkingen Award Zorg, maar het systeem kan ook gebruikt worden voor andere projecten in het zorgdomein.

Brimis voor organisaties

Contactformulier