Workshop Briljant Mislukken

Welke ingesleten patronen blijken projecten in uw organisatie te blokkeren? Alles rond, maar een deel van de belanghebbenden was niet op de hoogte? Mislukken kent doorgaans belangrijke lessen. Creëer een lerende organisatie met de methodiek van de IvBM Archetypen. De workshop activeert deelnemers met humor en herkenning om lessen te delen en in praktijk te brengen.

Tijdens de workshop introduceren we het belang van briljant mislukken; gecalculeerd risico nemen, uitproberen, durven mislukken en daarvan leren; de bewustwording vergroten ten aanzien van het belang van samenwerken in een complexe context; in de organisatie zorgen voor een klimaat waarin fouten mogen worden gemaakt en waarvan kan worden geleerd; individueel en als organisatie leren van dingen die niet gaan zoals van te voren bedacht.

Daarbij worden handvatten geboden om het lerend vermogen vanuit èn op alle niveaus van een organisatie te stimuleren. Het gezamenlijk werken aan oplossingen is daarbij een continue leercyclus van anticiperen, uitproberen, tussentijds bijsturen en reflecteren.

De kracht van patroonherkenning met behulp van onze archetypen

Patroonherkenning

  • Inleiding met sprekende Briljante Mislukkingen en bijbehorende archetypen
  • Ontdekken van veel voorkomende archetypen bij projecten of op niveau van de organisatie of sector
  • Ervaringen uit eigen organisatie ophalen en koppelen aan archetypen

Terugblikken

  • Reflecteren op eigen ervaringen en lessen ophalen
  • Gezamenlijke uitwisseling van lessen en werken aan de mislukken tolerantie

Ervaringen uit de organisatie ophalen en duiden

Vertalen van opgehaalde lessen naar actie

Vooruitkijken

  • Opstellen van plan van aanpak voor het (blijven) benutten van alle opgedane kennis en lessen
  • Doelen en benodigdheden formuleren
  • Eventueel afspraken maken voor een challenge of terugkomsessie

Benieuwd naar de mogelijkheden?