Instituut voor Briljante Mislukkingen – Werkboek

Het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IvBM) nodigt je uit om een bijdrage te leveren aan het nieuwe boek: “Instituut voor Briljante Mislukkingen – Werkboek: Leren van hoe het echt is gegaan!”.

Dit boek is bedoeld als opvolger van het boek “Instituut voor Briljante Mislukkingen” van Paul Iske, waarin het belang wordt benadrukt van experimenteren en leren van zaken die anders zijn gelopen dan gedacht. Het leren wordt ondersteund door het herkennen van ‘archetypen’ (faalpatronen). Op basis van onderzoek naar heel veel cases, heeft het IvBM zestien faalpatronen geïdentificeerd die je terug kunt vinden op de website: https://www.briljantemislukkingen.nl/over-ons/archetypen/.

Ben je bekend met de archetypen, dan kun je voordat je begint al kijken naar mogelijk redenen waarom dingen anders zouden kunnen lopen en die adresseren (‘leren vooraf’ ofwel ‘vooruit falen’) zodat de mislukking wordt voorkomen. Wanneer je bezig bent, kun je door herkenning van het archetype zaken corrigeren zodat je schade kunt repareren en verdere schade kunt voorkomen (‘leren terwijl’). En na afloop kun je met behulp van de archetypen de belangrijkste lessen beschrijven en delen met anderen (‘leren achteraf’).

Wij zijn op zoek naar twee zaken: Voor ieder faalpatroon zoeken we voorbeelden, bij voorkeur faalpatronen die mensen zelf in praktijk zijn tegengekomen. Maar, misschien nog belangrijker: wat zijn de zaken die je kunt doen wanneer je zo’n faalpatroon tegenkomt of verwacht tegen te komen. Dit noemen we handelingsperspectieven. Om een voorbeeld te geven: Bij de ‘Lege plek aan tafel’ gaat het om het feit dat je niet alle belanghebbende hebt betrokken, waardoor vaak het draagvlak voor de uitkomsten van het project klein wordt en het project kan mislukken. Een mogelijke oplossing: doe een stakeholder analyse. Hoe werkt dat? Daar zijn diverse voorbeelden van technieken voor.

Het lijkt ons fantastisch om jullie te betrekken bij de ontwikkeling van dit boek en hopen dat jullie mooie voorbeelden en slimme en waardevolle handelingsperspectieven kunnen geven voor een of meerdere archetypen. En er is een beloning: Voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd die in het boek komt, is een exemplaar per archetype beschikbaar! Daarnaast zullen we onder de mensen die hebben bijgedragen drie mooie prijzen verloten, zoals een elektrische fiets!

Kortom, laten we er samen iets moois van maken en een geslaagde (niet-mislukte) uitgave co-creëren, zodat mensen praktisch aan de slag kunnen met het gedachtegoed van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. We zijn benieuwd!
Je kunt je bijdrage of verzoek om aanvullende informatie sturen naar: info@briljantemislukkingen.nl.

Hartelijke groet,
Paul Iske en Bas Ruyssenaars