Briljante Mislukkingen Award AI-Coalitie Publieke Diensten

Artificial Intelligence (AI) biedt veel kansen voor het optimaliseren van publieke diensten.Het benutten van deze kansen gaat vaak gepaard met vallen en opstaan. Bij het innoveren op het gebied van AI in het complexe overheidsdomein zijn het vaak (bijna-)mislukkingen die voor vooruitgang zorgen. Een Briljante Mislukking is een goed voorbereide poging om iets te realiseren met een andere uitkomst dan gepland. Mislukkingen zijn briljant wanneer ervan geleerd wordt en de ervaringen met anderen worden gedeeld. De mogelijkheden om te leren vinden we op de momenten waarop het mis gaat of (bij succes) mis had kunnen gaan, maar waar dat niet gebeurd is. Dat kan omdat je geluk hebt gehad, maar ook omdat je bewust de juiste beslissing hebt genomen, op basis van nadenken, kennisgebruik, samenwerken, etc.

Op 13 april 2022 hebben we voor eerst de Briljante Mislukkingen Award AI publieke diensten uitgereikt. Hierbij heeft de Werkgroep Publieke Diensten van de AI Coalitie samen met het IvBM zes prijzen mogen uitreiken voor ieder aspect van de VIRAL formule en voor de winnaar met de hoogste VIRAL score. Er waren drie genomineerden voor de eerste editie van de Award, namelijk Bureau Dupin, Chatbot Belastingdienst en Preventief onderhoud.

 • Initiatiefnemer Kees Kerstens (Preventief onderhoud) van gemeente Breda met behulp van artificial intelligence een slimmere en betere stad maken. Het project focuste zich op het constateren van beschadigingen in het wegdek door middel van AI. 300 kilometer aan wegdek werd ingescand en er werden grote aantallen foto’s gemaakt van scheuren. Technisch gezien was het project geslaagd, maar het bleek dat voor opschaling of herhaling in een ander gebied het cruciaal is om de juiste mensen te betrekken. De doorvertaling naar toekomstige programma’s is niet voldoende meegenomen. Lees de uitgebreide casus verder op ons leerplatform BriMis.
 • Ramon Ankersmit (Chatbot Belastingdienst) begon in het Excellence Centre bij de Belastingdienst met een team aan een project dat een chatbot wilde ontwikkelen. Ze wilden erachter komen wat conversational intelligence zou kunnen bieden aan de organsiatie. Na een tijdje bleek dat naast technische vaardigheden binnen het team ook andere kennis vereist was, namelijk een goede business analyse. Ook maakte de complexiteit van de organisatie het lastig om de opgedane kennis effectief in te zetten. Lees ook deze casus verder op BriMis.
 • Bureau Dupin onderzoekt wat de meerwaarde is van de “Wisdom van de Crowd” in het onderzoeken van onopgeloste misdrijven. Dit gebeurt aan de hand van de cold case: “De Nieuwjaarsmoord”. Vernieuwend aan dit onderzoek is dat Bureau Dupin vragen aan de politie/OM mag stellen. De antwoorden worden vervolgens ter beschikking gesteld aan de community van Bureau Dupin, een groep burgeronderzoekers. Ook deze casus is uiteraard te vinden op BriMis

De prijs is dit jaar gewonnen door Bureau Dupin. Op dit moment hebben zij een community opgebouwd van 1400 betrokken burgers die helpen bij de cold case, ‘De Nieuwjaarsmoord’, de onopgehelderde dood van Marja Nijholt in 2013. Bureau Dupin heeft als motto ‘Iedereen is expert in de eigen straat’ en er is plek voor iedereen. Mocht je meer willen weten over deze en alle andere casussen, dan kan dat via onze database: https://brimis.nl/

Na een succesvol debuut is de tweede editie van de Briljante Mislukkingen Award AI publieke diensten op 12 april 2023. Het vindt plaats in de MediaPlaza(Jaarbeurs) in Utrecht bij het NL AI Congres 2023. Om 15:30 begint de tweede sessieronde van het programma, waarbij de inzichten van de Briljante Mislukkingen worden gedeeld. Op basis van die inzichten worden om 16:30 de Award uitgereikt op basis van onze VIRAL formule. Meer informatie over dit congres kunt u hier vinden.

Indien u een interessante casus heeft kunt u voor dit jaar nog een casus indienen. Dit kunt u doen door het onderstaande formulier in te vullen. Optioneel moedigen wij u graag aan om een korte video op te nemen (max 2min) waarin u uitlegt: 1) waarom u meedoet, 2) wat u van plan bent, 3) wat de uitkomst was, 4) wat er geleerd is en 5) wat eventuele vervolgstappen zijn. U kunt deze video eventueel ook opknippen en in aparte delen opnemen en uploaden (gezamenlijk niet langer dan 2 min). Verstuur de video via Wetransfer naar info@briljantemislukkingen.nl.

Casus delen:

 • Beschrijf uw Briljante Mislukking op het gebied van AI in het publieke domein

 • Beschrijf in het kort waar uw project over ging.
 • Beschrijf in het kort uw rol in relatie tot de casus
 • Geef (indien mogelijk) grofweg de periode aan waarin het project heeft gelopen.
 • MM slash DD slash JJJJ
 • MM slash DD slash JJJJ
 • Wat was het doel van het initiatief?
 • Welke stappen zijn ondernomen om het doel te bereiken. Wie is er bij betrokken?
 • Wat ging er goed of misschien zelfs beter dan verwacht?
 • Wat is er anders gelopen dan gepland? Waarom is het oorspronkelijke doel niet behaald?
 • Wat neem je mee naar dit of een volgend project? Wat zijn mogelijke vervolgstappen?
 • Welke lessen kunnen getrokken worden uit deze poging? Wat kunnen anderen hiervan leren?
 • Weet je niet wat een briljante mislukking is, kijk dan hier (opent in nieuw venster).
 • Zo ja, wat moet er gedaan worden om verder te kunnen. Zo nee, waarom niet
 • Dat kan hieronder.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB.

  De beoordelingscriteriaDe jury selecteert winnaars op basis van de VIRAL-formule en kijkt daarbij naar de volgende zaken:

  • Visie: De mate waarin het mislukte project gebaseerd is op een uitgewerkte visie op implementatie van AI
  • Inzet: De mate waarin men zich heeft ingezet om het project te doen slagen en anderen
  • Risicomanagement: De mate waarin men erin is geslaagd om de juiste balans te vinden tussen het vermijden van onacceptabele risico’s, maar het durven nemen van acceptabele risico’s
  • Aanpak: De mate waarin men zicht heeft voorbereid, samengewerkt, beschikbare kennis heeft ingezet
  • Leren: De mate waarin men zelf heeft geleerd van dit project en de kennis gedeeld is of kan worden met anderen

  Procedurele criteria

  • Inzending is tot en met 31 maart 2023 opgestuurd via het aanmeldformulier hiernaast voor de ‘prijsvraag briljante mislukking AI in publieke dienstverlening
  • Transparante en compacte info over eigen functie en specifieke rol in het traject
  • Mailadres en telefoonnummer inzender bekend
  • De inzender is bij zijn/haar organisatie nagegaan of de casebeschrijving publiek gemaakt mag worden in de aanloop van de beoordeling van de inzendingen, en het bekendmaken van de winnaars.
  • Motivatie van de inzender waarom juist deze mislukking ertoe doet, waarom heeft het zoveel meerwaarde te delen (bijv. als slotwoord)
  • Het project is uitgevoerd door partij(en) in de publieke sector. Dat zijn ministeries, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, provincies, waterschappen, samenwerkingsorganisaties en not for profit organisaties die publieke taken uitvoeren.

  Samenstelling van de jury

  • Prof. dr. Paul Louis Iske, Chief Failure Officer, Instituut voor Briljante Mislukkingen, voorzitter van de jury
   .
  • Drs. Robert van Doesburg, Senior Scientist, TNO-Leibniz Institute, TNO
   .
   .
  • Ir. Marieke van der Putten,
   Senior Innovation Manager NL AI Coalitie
   .
   .
   .
  Award uitreiking zorg 2020