Aankondiging Briljante Mislukkingen Award AI in de publieke sector 2024

Artificial Intelligence (AI) biedt veel kansen voor het optimaliseren van publieke diensten.Het benutten van deze kansen gaat vaak gepaard met vallen en opstaan. Bij het innoveren op het gebied van AI in het complexe overheidsdomein zijn het vaak (bijna-)mislukkingen die voor vooruitgang zorgen. Een Briljante Mislukking is een goed voorbereide poging om iets te realiseren met een andere uitkomst dan gepland. Mislukkingen zijn briljant wanneer ervan geleerd wordt en de ervaringen met anderen worden gedeeld. De mogelijkheden om te leren vinden we op de momenten waarop het mis gaat of (bij succes) mis had kunnen gaan, maar waar dat niet gebeurd is. Dat kan omdat je geluk hebt gehad, maar ook omdat je bewust de juiste beslissing hebt genomen, op basis van nadenken, kennisgebruik, samenwerken, etc.

In 2023 heeft het Instituut voor Briljante Mislukkingen in samenwerking met de NL-AI Coalitie voor de tweede keer de prijs uitgereikt voor de meest briljante mislukkingen op het gebied van AI/Data Science in de publieke sector. Lees hier alles over de uitreiking. De Nederlandse AI Coalitie en het Instituut voor Briljante Mislukkingen willen het belang van experimenteren met AI blijven onderstrepen en dragen hierbij uit dat (briljant) mislukken bij de verantwoorde ontwikkeling en toepassing van AI onvermijdelijk is.

Hierbij willen wij u graag uitnodigen om hieronder uw casus in te dienen voor de editie van 2024. U heeft hier de tijd voor tot 31 maart.

Jury beoordelingscriteria

De beoordelingscriteriaDe jury selecteert winnaars op basis van de VIRAL-formule en kijkt daarbij naar de volgende zaken:

 • Visie: De mate waarin het mislukte project gebaseerd is op een uitgewerkte visie op implementatie van AI
 • Inzet: De mate waarin men zich heeft ingezet om het project te doen slagen en anderen
 • Risicomanagement: De mate waarin men erin is geslaagd om de juiste balans te vinden tussen het vermijden van onacceptabele risico’s, maar het durven nemen van acceptabele risico’s
 • Aanpak: De mate waarin men zicht heeft voorbereid, samengewerkt, beschikbare kennis heeft ingezet
 • Leren: De mate waarin men zelf heeft geleerd van dit project en de kennis gedeeld is of kan worden met anderen

Procedurele criteria

 • Inzending is tot en met 31 maart 2024 opgestuurd via het aanmeldformulier hiernaast voor de ‘prijsvraag briljante mislukking AI in publieke dienstverlening
 • Transparante en compacte info over eigen functie en specifieke rol in het traject
 • Mailadres en telefoonnummer inzender bekend
 • De inzender is bij zijn/haar organisatie nagegaan of de casebeschrijving publiek gemaakt mag worden in de aanloop van de beoordeling van de inzendingen, en het bekendmaken van de winnaars.
 • Motivatie van de inzender waarom juist deze mislukking ertoe doet, waarom heeft het zoveel meerwaarde te delen (bijv. als slotwoord)
 • Het project is uitgevoerd door partij(en) in de publieke sector. Dat zijn ministeries, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, provincies, waterschappen, samenwerkingsorganisaties en not for profit organisaties die publieke taken uitvoeren.

Samenstelling van de jury

 • Drs. Elja Daae, Beleidscoördinator AI en Algoritmen, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties.
  .
  .

Award uitreiking zorg 2020

Aanmelden Briljante Mislukkingen Award AI-Coalitie

 • Beschrijf uw Briljante Mislukking op het gebied van AI in het publieke domein

 • Beschrijf in het kort waar uw project over ging.
 • Beschrijf in het kort uw rol in relatie tot de casus
 • Geef (indien mogelijk) grofweg de periode aan waarin het project heeft gelopen.
 • MM slash DD slash JJJJ
 • MM slash DD slash JJJJ
 • Wat was het doel van het initiatief?
 • Welke stappen zijn ondernomen om het doel te bereiken. Wie is er bij betrokken?
 • Wat ging er goed of misschien zelfs beter dan verwacht?
 • Wat is er anders gelopen dan gepland? Waarom is het oorspronkelijke doel niet behaald?
 • Wat neem je mee naar dit of een volgend project? Wat zijn mogelijke vervolgstappen?
 • Welke lessen kunnen getrokken worden uit deze poging? Wat kunnen anderen hiervan leren?
 • Weet je niet wat een briljante mislukking is, kijk dan hier (opent in nieuw venster).
 • Zo ja, wat moet er gedaan worden om verder te kunnen. Zo nee, waarom niet
 • Dat kan hieronder.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB.