Briljante Mislukkingen Award AI-Coalitie Publieke Diensten

Artificial Intelligence (AI) biedt veel kansen voor het optimaliseren van publieke diensten.Het benutten van deze kansen gaat vaak gepaard met vallen en opstaan. Bij het innoveren op het gebied van AI in het complexe overheidsdomein zijn het vaak (bijna-)mislukkingen die voor vooruitgang zorgen. Een Briljante Mislukking is een goed voorbereide poging om iets te realiseren met een andere uitkomst dan gepland. Mislukkingen zijn briljant wanneer ervan geleerd wordt en de ervaringen met anderen worden gedeeld. De mogelijkheden om te leren vinden we op de momenten waarop het mis gaat of (bij succes) mis had kunnen gaan, maar waar dat niet gebeurd is. Dat kan omdat je geluk hebt gehad, maar ook omdat je bewust de juiste beslissing hebt genomen, op basis van nadenken, kennisgebruik, samenwerken, etc.

Op 13 april 2022 hebben we voor eerst de Briljante Mislukkingen Award AI publieke diensten uitgereikt. Hierbij heeft de Werkgroep Publieke Diensten van de AI Coalitie samen met het IvBM zes prijzen mogen uitreiken voor ieder aspect van de VIRAL formule en voor de winnaar met de hoogste VIRAL score. Deze prijs is dit jaar gewonnen door Bureau Dupin, zij onderzoeken samen met de Politie en het OM wat de meerwaarde is van de ‘Wisdom van de Crowd’ in het onderzoeken van onopgeloste misdrijven. Op dit moment hebben zij een community opgebouwd van 1400 betrokken burgers die helpen bij de cold case, ‘De Nieuwjaarsmoord’, de onopgehelderde dood van Marja Nijholt in 2013. Bureau Dupin heeft als motto ‘Iedereen is expert in de eigen straat’ en er is plek voor iedereen. Mocht je meer willen weten, dan kan dat via de website van Bureau Dupin: https://www.bureaudupin.org/

Na een succesvolle debuut van de Briljante Mislukkingen Award AI publieke diensten willen we volgend jaar de tweede editie van deze Award uitreiken. Hiervoor hebben we uw casus nodig. Dit kunt u doen door het onderstaande formulier in te vullen. Optioneel moedigen wij u graag aan om een korte video op te nemen (max 2min) waarin u uitlegt: 1) waarom u meedoet, 2) wat u van plan bent, 3) wat de uitkomst was, 4) wat er geleerd is en 5) wat eventuele vervolgstappen zijn. U kunt deze video eventueel ook opknippen en in aparte delen opnemen en uploaden (gezamenlijk niet langer dan 2 min). Verstuur de video via Wetransfer naar info@briljantemislukkingen.nl.

Casus delen:

 • Beschrijf uw Briljante Mislukking op het gebied van AI in het publieke domein

 • Beschrijf in het kort waar uw project over ging.
 • Beschrijf in het kort uw rol in relatie tot de casus
 • Geef (indien mogelijk) grofweg de periode aan waarin het project heeft gelopen.
 • MM slash DD slash JJJJ
 • MM slash DD slash JJJJ
 • Wat was het doel van het initiatief?
 • Welke stappen zijn ondernomen om het doel te bereiken. Wie is er bij betrokken?
 • Wat ging er goed of misschien zelfs beter dan verwacht?
 • Wat is er anders gelopen dan gepland? Waarom is het oorspronkelijke doel niet behaald?
 • Wat neem je mee naar dit of een volgend project? Wat zijn mogelijke vervolgstappen?
 • Welke lessen kunnen getrokken worden uit deze poging? Wat kunnen anderen hiervan leren?
 • Weet je niet wat een briljante mislukking is, kijk dan hier (opent in nieuw venster).
 • Zo ja, wat moet er gedaan worden om verder te kunnen. Zo nee, waarom niet
 • Dat kan hieronder.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB.

  De jury kent prijzen toe in elk van de vijf categorieën van de VIRAL-formule. We hebben VIRAL prijzen voor vijf briljante mislukkingen:

  V (= Visie)
  I (= Inzet)
  R (= Risico)
  A (= Aanpak)
  L (= Leren)

  Om te bepalen hoe briljant een mislukking is, ontvangt iedere casus cijfers voor de Visie, Inzet, Risico, Aanpak en Leren. Met de term VIRAL verwijzen we ook naar het verspreiden van, in dit geval, kennis.
  Wanneer deze daadwerkelijk viraal gaat, is er sprake van een lerend en evoluerend systeem.
  Daarnaast wordt de hoofdprijs – de Briljante Mislukking AI Publieke Diensten – toegekend op basis van een 50/50 combinatie van jury en (online) publiek.

  Procedurele criteria

  • Inzending is vòòr opgestuurd naar de NL AI Coalitie onder vermelding van ‘prijsvraag briljante mislukking AI in publieke dienstverlening
  • Transparante en compacte info over eigen functie en specifieke rol in het traject
  • Mailadres en telefoonnummer inzender bekend
  • De inzender is bij zijn/haar organisatie nagegaan of de casebeschrijving publiek gemaakt mag worden in de aanloop van de beoordeling van de inzendingen, en het bekendmaken van de winnaars.
  • Motivatie van de inzender waarom juist deze mislukking ertoe doet, waarom heeft het zoveel meerwaarde te delen (bijv. als slotwoord)
  • Het project is uitgevoerd door partij(en) in de publieke sector. Dat zijn ministeries, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, provincies, waterschappen, samenwerkingsorganisaties en not for profit organisaties die publieke taken uitvoeren.

  De beoordelingscriteria
  De jury selecteert winnaars op basis van de volgende criteria:

  • De mate waarin het mislukte project gerelateerd is op een uitgewerkte visie op AI (visie).
  • De schoonheid van het verhaal over de mislukking (inspiratie)
  • De mate waarin vooraf bekend was dat er een (grote) kans was dat het project zou mislukken (risico en lef).
  • De mate waarin de aanpak van het mislukte project onderscheidend is, waarbij onder meer wordt gekeken naar de wijze waarop wordt omgegaan met risico’s (aanpak).
  • De mate waarin anderen (binnen ene buiten de eigen organisatie) kunnen leren van de mislukking (leren).

  Samenstelling van de jury

  • Prof.dr. Paul Louis Iske, hoogleraar Open Innovation & Business Venturing, Universiteit Maastricht (voorzitter)
   .
  • Drs. Robert van Doesburg, Senior Scientist, TNO-Leibniz Institute, TNO
   .
   .
  • Ir. Marieke van der Putten,
   Senior Innovation Manager NL AI Coalitie
   .
   .
  • Barbara Visser MA, adviseur Strategie & Innovatie bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
   .

  Ambassadeur

  Ambassadeur van deze Briljante Mislukkingen Award AI in de Publieke Sector 2021 is:

  • Jim Stolze, schrijver en ondernemer.
   Met zijn bedrijf Aigency levert hij oplossingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) aan grote bedrijven. Daarnaast wordt hij vaak ingezet als ‘pep-talk’ op events over innovatie, technologie of ondernemerschap. Jim Stolze is initiatiefnemer van de Nationale AI Cursus, mede ondersteund door de Nederlandse AI Coalitie.
  Award uitreiking zorg 2020