Tweede Kansen Loket

Ondanks dat de spreekwoordelijke ezel zich niet tweemaal tegen dezelfde steen stoot, krijgen niet geslaagde innovaties vrijwel nooit een tweede kans. Onterecht want onderzoek wijst uit dat ondernemende mensen die een keer onderuit zijn gegaan van hun fouten leren en in de herhaling meer succes boeken.

Bij een tweede kans kan het gaan om een innovatieproject dat aanvankelijk niet succesvol was, maar op basis van opgedane en nieuwe inzichten alsnog kan slagen. Op dit moment zijn we specifiek opzoek naar zorgprojecten .

De zorg zit boordevol kansrijke innovaties die uiteindelijk nog te weinig impact hebben. Veel van deze mislukte pogingen verdienen een tweede kans.

Met de juiste support en nieuwe inzichten kunnen deze projecten alsnog een succes worden. Juist tweede pogingen hebben meer kans op slagen dan startende innovaties!

Stap 1: Meld via het het onderstaande aanmeldformulier een eigen zorgproject aan of nomineer die van een ander.

Stap 2: Geef een korte uitleg over het project en de reden voor het verdienen van een tweede kans.

Stap 3: Denk na over de benodigde support en geef aan welke vorm gewenst is.

Stap 4: Er vindt een quickscan en toetsing door ons panel plaats.

Stap 5: Na de toetsing wordt de tweede kans mogelijk opgenomen in onze database.

Ja! Graag! Hieronder vind je de lopende trajecten. Op de detailpagina van ieder project vind je een formulier waarin je je hulp, kennis en netwerk aan kan bieden.

Aanmelden

Lopende trajecten

Corona in kaart

Toen corona losbarstte, was er weinig zicht op de lokale verspreiding van het coronavirus. De Stichting Corona in Kaart (SCiK) ontwikkelde daarom een regionaal data- en informatieplatform en realiseerde een pilot in Rotterdam. Helaas lukte het niet om het platform in de lucht te houden en op nationaal niveau uit te rollen. De initiatiefnemers hopen op een doorstart.

Gezichtsherkenning in het verzorgingstehuis

Bewoners van verzorgingstehuizen mogen dankzij de opendeurvisie vrij rondlopen. Toch is het niet de bedoeling dat ze zomaar in alle ruimtes komen. Theo Breurers ontwikkelde een systeem gebaseerd op gezichtsherkenning dat waarschuwt wanneer een bewoner bepaalde ruimtes betreedt of verlaat. Het project leek AVG-proof, maar strandde toch op de privacywetgeving. 

Het doel om door middel van nieuwe, innovatieve technologie mensen meer vrijheden te bieden rechtvaardigt natuurlijk verdere actie. Daarnaast lijkt het probleem oplosbaar als de autoriteiten, in het bijzonder de Autoriteit Persoonsgegevens, bereid zijn om de regels ruimer te interpreteren of in elk geval experiment toe te laten.

MyTomorrows en early access in Nederland

Voor uitbehandelde patiënten is er soms nog hoop. Medische behandelingen die nog in ontwikkeling zijn kunnen voor hen de nodige gezondheidswinst opleveren. myTomorrows (mT) koppelt patiënten en artsen aan experimentele medicijnen die in de laatste klinische ontwikkelfase zitten. Dat klinkt eenvoudiger dan het is.

Er is nog geen bewezen businesscase voor early access, maar de vraag naar experimentele medicijnen neemt toe. Ze kunnen immers grote gezondheidswinst opleveren voor uitbehandelde patiënten. Daarom verdient early access een Tweede Kans.

Baas in eigen baarmoeder: embolisatie van myomen

Sinds 2013 moeten gynaecologen embolisatie met patiënten bespreken als een mogelijke behandeling van hun myoom. Hysterectomie, het verwijderen van de baarmoeder, blijft echter de meest voorkomende niet-medicamenteuze behandeling van patiënten met een myoom. Dankzij perverse prikkels in ons zorgsysteem wordt bij slechts 100 van de 8000-9000 patiënten gekozen voor embolisatie, de minder ingrijpende optie.