Briljante Mislukkingen Awards Zorg 2022

Op 10 maart jl. werden voor de achtste keer de Briljante Mislukkingen Awards uitgereikt tijdens een feestelijk evenement bij Achmea in Zeist. Deze competitie wordt georganiseerd door het Instituut voor Briljante Mislukkingen (www.briljantemislukkingen.nl), met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Uitreiking Award- Zorg 2022

Een Briljante Mislukking is een goed voorbereide poging om iets te realiseren met een andere uitkomst dan gepland. Mislukkingen zijn briljant wanneer ervan geleerd wordt en de ervaringen met anderen worden gedeeld. Vijf casussen uit de zorg werden voor de award genomineerd.

De publieksprijs werd gewonnen door Isala klinieken met de casus Suikerbaby’s. Pasgeboren, vaak te vroeg of te klein geboren, baby’s met een lage bloedsuikerspiegel hebben een vrij invasieve behandeling in het ziekenhuis nodig met een glucose-infuus. Onderzoek laat zien dat een preventieve behandeling met een suikergel minder belastend is voor de jonge patiënten en bovendien veel goedkoper. Dan is de beslissing snel gemaakt, zou je zeggen. Toch bleek dit niet zo eenvoudig om in te voeren. Afschalen op zorg ten behoeve van kwaliteit is mooi maar heeft ook financiële consequenties voor een ziekenhuis. De wrijving tussen deze twee perspectieven heeft tot vertraging geleid. Kinderarts Jolita Bekhof en RVE (Resultaat Verantwoordelijke Eenheid) manager Sido Lublink hebben geleerd dat samen optrekken leidt tot een effectievere aanpak en snellere resultaten. Daarbij blijft de uitdaging dat het huidige financieringsstelsel en beleid zuinige en zinnige ziekenhuiszorg vaak tegenwerkt.

De juryprijs ging naar het project MijnEigenOnderzoek. Het project onderzocht welke waarde onderzoek van individuele burgers naar hun eigen gezondheid heeft voor kennisontwikkeling. Is er een aanpak mogelijk, die zowel waarde heeft voor wetenschap als patiënten én ziekteoverstijgend is? De Samenwerkende Gezondheidsfondsen en Health Holland organiseerden hiervoor een uitvraag en kozen uit een groep van meer dan 40 inzendingen een consortium van partijen, onder leiding van Amsterdam UMC en Stichting Mijn Data Onze Gezondheid (MD | OG). Het initiatief wil zelfonderzoek rondom gezondheid zodanig structureren en begeleiden, dat het bijdraagt aan medische kennisontwikkeling én waarde voor patiënten oplevert. Uiteindelijk blijkt dat de gangbare medische-ethische opvattingen werkelijk patiënt-gedreven onderzoek helaas nog in de weg staan. Het onderzoek wordt afgewezen door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). Kortgezegd past de voorgestelde vorm niet in de heersende klassieke wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Maar mede-initiatiefnemers Gaston Remmers (Stichting Mijn Data Onze Gezondheid) en Anje te Velde (AmsterdamUMC) zijn ervan overtuigd dat de geleerde lessen kunnen worden meegenomen in de diverse follow-up projecten om zelfonderzoekende patiëntencommunities en Citizen Science te stimuleren.

De lessen van alle genomineerden zijn opgetekend in de 5e editie van het Tijdschrift voor Briljante Mislukkingen dat tevens op 10 maart werd gepresenteerd. Het magazine bevat naast de vijf casussen ook diverse interviews, columns en praktische tips en tools voor (zorg)innovators. Een digitale versie is gratis te downloaden op https://www.briljantemislukkingen.nl/diensten/tijdschrift/

Voor meer informatie:

Stichting Het Instituut voor Briljante Mislukkingen
Paul Iske, Chief Failure Officer (paul@briljantemislukkingen.nl, 0654626160)
Bas Ruyssenaars, redactie, (bas@briljantemislukkingen.nl, 0614213347)
Foto’s zijn bij de redactie opvraagbaar.