Op 10 oktober 2013 vindt de vierde editie plaats van de Award voor het beste leermoment in ontwikkelingssamenwerking.

Het Instituut voor Briljante Mislukkingen omarmt de beste leermomenten in ontwikkelingssamenwerking (OS) en moedigt ook uw organisatie aan om te reflecteren op geleerde lessen, innovatieve en experimentele initiatieven.

Dit jaar zijn we op zoek naar een klein aantal show cases: projecten en initiatieven die de filosofie van het Instituut voor Briljante Mislukkingen belichamen –met de beste intenties en een goede voorbereiding, toch onverwachte resultaten krijgen, wat leidt tot een leermoment. De cases zulllen uitvoerig besproken en gepresenteerd worden gedurende Partos Plaza op 10 Oktober. Naar aanleiding van de discussie zal het publiek kiezen voor de beste case.

Een briljante mislukking voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Goede intentie: U zet u met de beste – niet ten koste van anderen of de maatschappij – bedoelingen in om een doel te bereiken.
  • Goede voorbereiding: U heeft zich zo goed mogelijk voorbereid met de kennis die op dat moment voor handen was.
  • Ander resultaat dan gepland: U heeft het oorspronkelijke doel van uw inzet niet bereikt. Het resulaat was anders dan gepland.
  • Een leermoment: U (uw organisatie) heeft er zelf van geleerd en anderen kunnen er iets van leren. Bovendien kunnen uw pogingen, doorzettingsvermogen en durf anderen inspireren tot nieuwe pogingen.

De Award is een initiatief van het Instituut voor Briljante Mislukkingen in samenwerking met SPARK, en gesteund door Partos. Verdere details zullen gepubliceerd worden op de speciale award website, http://awardos.briljantemislukkingen.nl. Voor vragen kunt u terecht via email redactie@briljantemislukkingen.nl of telefonisch bij Bas Ruyssenaars (+31 6 14213347) of David Dodd (+31 6 15086358)