Op donderdagmiddag 22 oktober organiseren wij in het Dialogues House van ABN AMRO de bijeenkomst “Goed bedoeld, maar briljant mislukt”. Op deze middag willen wij met partijen die actief zijn binnen de Goede Doelen Sector een dialoog houden over het klimaat voor leren van zaken die anders gelopen zijn dan bedoeld.

Juist in ontwikkelingssamenwerking, komt men vaak in complexe, onoverzichtelijke of onverwachte situaties. Ondanks goede bedoelingen gaan dingen vaak anders dan gepland en soms levert dat een regelrechte mislukking op. Dat kan heel vervelend zijn, maar zou niet tot schaamte en ontkenning moeten leiden. Er moet van geleerd kunnen worden. Door er niet over te spreken vervalt de mogelijkheid het een andere keer beter te doen. En door het niet te proberen, krijgt men zeker niets voor elkaar.

Het motto van het Instituut voor Briljante Mislukkingen is dan ook: “Failure is an option!” Of, zoals Ken Robinson het uitdrukte: “It is better to aim too high and fail, than to aim too low and succeed.” Het doel van de bijeenkomst is het in kaart brengen van de belangrijkste knelpunten voor het accepteren en omgaan met mislukkingen en een richting aan te geven voor veranderingen die kunnen leiden tot een verbeterd klimaat voor sociaal ondernemerschap en een lerende Goede Doelen Sector.

Wij hopen van harte dat u deel wilt nemen aan deze dialoog en nodigen u dan ook uit om donderdagmiddag 22 oktober in het Dialogues House in Amsterdam hierbij aanwezig te zijn.

Als u deel komt nemen aan de middag verzoeken wij u vriendelijk een email te sturen naar heleen.de.pagter@nl.abnamro.com met daarin de volgende gegevens:

1. Naam
2. Organisatie
3. E-mailadres
4. Uw briljante mislukking (deze kan ook worden ingevoerd op de website briljantemislukkingen.nginx.acceptatie.indicia-interactiv.nl)

Onder de deelnemers die een briljante mislukking doorgeven wordt een leuke prijs verloot!

Vriendelijke groet,

Dr. Paul Louis Iske (Chief Dialogues Officer ABN AMRO Bank)
Drs. Yannick du Pont (Directeur Spark)

PROGRAMMA
Goed bedoeld, maar briljant mislukt!

Programma
13.30 – 14.00 Ontvangst

14.00 – 14.10 Opening

14.10 – 14.30 Inleiding Paul Iske
Chief Dialogues Officer ABN AMRO &
initiatiefnemer IvBM

14.30 – 14.50 Waar gehakt wordt, vallen spaanders!
Drs. M.A. Brouwer
Ambassadeur Ontwikkelingssamenwerking

14.50 – 15.10 Ondernemen kan niet zonder risico:
Drs. Yannick du Pont

15.10 – 15.40 Paneldiscussie

15.40 – 15.55 Pauze

15.55 – 16.35 Break-out: Wat moet anders?

16.35 – 16.50 Terugkoppeling

16.50 – 17.00 Afsluiting, manifesto