Een recente afstudeerscriptie van Deborah Unen, VU Amsterdam, ondersteunt de eerdere bevindingen van het IvBM (www.tweedekans.nl) dat ondernemers die failliet gaan en weer doorstarten vaak succesvoller zijn dan bijvoorbeeld beginners.

De juiste strategie volgens van Unen: stilstaan bij het verlies, de fouten onder ogen zien en je op de toekomst richten. En ook: de fouten niet de eigen persoon toeschrijven. Een geïnterviewde vergeleek het met sport: “je kunt een keer degraderen, maar dat wil niet zeggen dat je niet kan voetballen”. Wat niet werkt: geen tijd nemen voor reflectie en gelijk doorgaan met een ander bedrijf. Ook te lang blijven hangen in het emotionele verlies werkt averechts.