Juryprijs naar Vredeseilanden: Deze Belgische NGO ontwikkelde met vallen en opstaan een succesvol opkoopsysteem voor landbouwproducten in Kongo.

Publieksprijs voor Text to Change: Deze organisatie kreeg het ongeluksgetal 666 toebedeeld voor HIV/AIDSvoorlichting via SMS in Oeganda.

Amsterdam, 20 september 2010

Op vrijdag 17 september werd de prijs voor het beste leermoment in ontwikkelingssamenwerking (OS) voor het eerst uitgereikt tijdens het 1%EVENT in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.
De juryprijs ging naar de Belgische organisatie Vredeseilanden. Pas na twee mislukte pogingen met kredietverstrekking vanuit het Westen, slaagde men erin om een doeltreffend opkoopsysteem voor landbouwproducten te ontwikkelen. Het uiteindelijke succes is mede gebaseerd op kredietverstrekking door lokale spaarcoöperaties in plaats van buitenlandse partijen. De inzending onderstreept het evolutionaire karakter van projecten en toont het vermogen van Vredeseilanden om geleerde lessen daadwerkelijk om te zetten in succesvolle innovaties.

De publieksprijs ging naar Text to change (TTC), een organisatie die in Oeganda een HIV/AIDS voorlichtingsquiz via SMS opzette. Op de ochtend van de lancering kreeg TTC van de autoriteiten de code 666 toebedeeld, getal van de Antichrist, de duivel. Alle betrokken (christelijke) partijen wilden direct stoppen met het programma. Na veel gedoe werd het cijfer veranderd in 777… Belangrijkste les: Oog op de bal houden heet dit in voetbal termen, TTC had zich zo geconcentreerd op alle externe factoren dat men vergat om de eigen sms code te controleren.

Doel van de prijs is bevordering van de transparantie, het lerend vermogen en de innovatiekracht van de OS-sector. Ook in die praktijk gaat het immers soms anders dan van tevoren was voorzien. Dat is niet erg. Als mensen en organisaties maar leren van fouten. En van verkeerde keuzes en aannames. Echt lerend vermogen is namelijk een teken van kracht en ondernemingszin. En het bevordert innovatie. Maar daar is wel durf voor nodig en een open dialoog – met elkaar én met het algemene publiek.

De prijs is een initiatief van het Instituut voor Briljante Mislukkingen (Dialogues/ABNAMRO) en de ontwikkelingsorganisatie Spark. Sponsors zijn onder meer de OS-brancheorganisatie Partos en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

—————–

Contactpersoon:

Bas Ruyssenaars

M. 06-14213347

E. redactie@briljantemislukkingen.nl