Op de Dag van de Briljante Mislukking, 7 december 2017, reikte Erik Gerritsen, Secretarisgeneraal, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ambassadeur van Het Instituut voor Briljante Mislukkingen, de Briljante Mislukkingen Award Zorg 2017 publieksprijs uit aan Bart Knols met de casus ‘Uitroeien gelekoortsmug’. Een jury onder voorzitterschap van prof. Dr. Paul Louis Iske koos de casus Kwikzilver, van Neel Schouten als winnaar uit acht genomineerde
casussen. De prijs is vernoemd naar het Instituut en staat voor het leren en delen van projecten die anders lopen dan verwacht.

De publieksprijs werd gewonnen door Bart Knols met zijn case “Voor eens en voor altijd: het uitroeien van de gelekoortsmug op Aruba”: Een project om de gelekoortsmug uit te roeien op Aruba dat niet van de grond kwam. Een belangrijke les voor Bart Knols was dat wat voor jou een prioriteit is lang niet altijd een prioriteit voor anderen hoeft te zijn, al is jouw prioriteit nog zo relevant. Onvoldoende draagvlak en politiek spel zorgden voor een tekort aan financiële middelen voor de uitvoer van het project.

De eerste prijs van de vakjury ging naar de casus ‘Cliëntgerichte zorg in de GGZ vraagt om Kwikzilver’. GGZ in Geest Amsterdam slaagde er niet in om waardevolle inzichten en bevindingen van de succesvolle proeftuin Kwikzilver te implementeren. Resultaat: veel opgedane kennis, waar helaas niks mee is gedaan. Waardoor de beoogde omslag om tot een meer cliëntgerichte zorg te komen niet is gerealiseerd. De vakjury bestond dit jaar uit: Cora Postema (ervaringsdeskundige, ministerie van Leven), Cathy van Beek (Radboud UMC), Henk Smid (directeur ZonMW), Bas Bloem (Parkinson Center Nijmegen), Edwin Bas (GfK), Gelle Klein Ikkink (Ministerie VWS), Michael Rutgers (Longfonds), Mathieu Weggeman (TU Eindhoven), Henk Nies (Vilans) en voorzitter Paul Iske (Het Instituut voor Briljante Mislukkingen).

Het is de vierde keer dat deze zorgaward werd uitgereikt. Met de uitreiking van de award wil het Instituut voor Briljante Mislukkingen in samenwerking met het ministerie van VWS, GfK, Vilans, Federatie Medisch Specialisten en ZonMw een bijdrage leveren aan het innovatieklimaat binnen de sector. “Komend jaar bouwen we ook verder aan een leer- en kennisomgeving rondom briljante mislukkingen: om mensen te stimuleren om nog meer lessen te delen en deze ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen” aldus Paul Iske.

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47