Briljante Mislukkingen Award Zorg 2021

Op 23 maart werden voor de zevende keer de Briljante Mislukkingen Awards Zorg uitgereikt. Een Briljante Mislukking is een goed voorbereide poging om iets te realiseren, die een andere uitkomst heeft dan gepland. Mislukkingen zijn briljant wanneer ervan geleerd wordt en de ervaringen met anderen worden gedeeld. Tijdens de digitale prijsuitreiking deelden de genomineerde zorginnovators hun lessen met het publiek.

De publieksprijs ging naar de Briljante Mislukking van Stichting Corona in Kaart.  De juryprijs werd gewonnen door huisarts Dianne Jaspers met haar initiatief voor digitale triage bij de huisartsenpost. Klik HIER om meer te lezen over de awarduitreiking.

Bekijk en lees hieronder de verhalen van alle genomineerden.

Docly: Met digitale triage de druk op de huisartsenpost verlagen

Dianne Jaspers, medisch directeur van Huisartsen Eemland, zag de druk op haar huisartsenpost steeds verder toenemen. Toen ze werd benaderd door Docly was ze daarom direct enthousiast. Docly is een digitaal triage- en consultatieplatform van Zweedse makelij dat ook voor Nederlandse huisartsen een uitkomst zou kunnen zijn. Helaas trok Docly zich terug uit de Nederlandse markt, maar er ontstond een nieuw perspectief.

Lees meer

Qiy foundation: Digitale zelfbeschikking op het Internet van Mensen

Als je het internet gebruikt, zwerven er overal gegevens van je rond. Qiy Foundation wil daar verandering in brengen. Mensen zouden meer toegang moeten krijgen tot – en controle over – de gegevens die ze online genereren en die op hen betrekking hebben. Daarvoor ontwierp Qiy een wereldwijd afsprakenstelsel. Dat bleek een moeili- jk haalbare moonshot, maar Qiy’s idealen leven voort in verschillen- de toepassingen – in de zorg en daarbuiten.

Lees meer

myTomorrows: Uitbehandelde patiënten willen wel geneesmiddelen in ontwikkeling, maar krijgen ze niet altijd

Voor uitbehandelde patiënten is er soms nog hoop. Medische behandelingen die nog in ontwikkeling zijn kunnen voor hen de nodige gezondheidswinst opleveren. myTomorrows (mT) koppelt patiënten en artsen aan geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn. Dat klinkt eenvoudiger dan het is.

Lees meer

Stichting Corona in Kaart: Beter zicht op de lokale verspreiding van het coronavirus

Toen corona losbarstte, was er weinig zicht op de lokale verspreiding van het coronavirus. De Stichting Corona in Kaart (SCiK) ontwikkelde daarom een regionaal data- en informatieplatform en realiseerde een pilot in Rotterdam. Helaas lukte het niet om het platform in de lucht te houden en op nationaal niveau uit te rollen. De initiatiefnemers hopen op een doorstart.

Lees meer

Het zorgclustermodel: Naar een nieuw model voor zorgvraagtypering en bekostiging

Het bekostigingsmodel van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) is aan vervanging toe, daarover waren veel verschillende partijen het eens. In 2015 startte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), daarom een traject om het alternatieve zorgclustermodel verder uit te werken. Alle betrokken partijen spraken in 2015 hun commitment uit, maar het traject liep in 2018 spaak.

Lees meer

Gezichtsherkenning: Zonder stigma de deur door

Bewoners van verzorgingstehuizen mogen dankzij de opendeurvisie vrij rondlopen, tenzij daarbij de veiligheid van henzelf of anderen in het geding komt. Dat betekent dat ze niet overal zomaar mogen komen. Theo Breuers ontwikkelde een systeem gebaseerd op gezichtsherkenning dat waarschuwt wanneer een bewoner bepaalde ruimtes betreedt of verlaat. Het project leek Algemene verordening gegevensbescherming(AVG)-proof, maar strandde toch op de privacywetgeving.

Lees meer