Met digitale triage de druk op de huisartsenpost verlagen

Dianne Jaspers, medisch directeur van Huisartsen Eemland, zag de druk op haar huisartsenpost steeds verder toenemen. Toen ze werd benaderd door Docly was ze daarom direct enthousiast. Docly is een digitaal triage- en consultatieplatform van Zweedse makelij dat ook voor Nederlandse huisartsen een uitkomst zou kunnen zijn. Helaas trok Docly zich terug uit de Nederlandse markt, maar er ontstond een nieuw perspectief.

Intentie: De werkdruk verlagen met een digitaal platform

Als de huisarts ’s avonds in het weekend gesloten is, kunnen patiënten terecht bij de huisartsenpost. De afgelopen jaren neemt het aantal patiënten toe en ervaren zorgverleners een grote werkdruk. Een goede triage is daarom extra belangrijk om te bepalen wat een patiënt nodig heeft en of een bezoekje aan de post echt noodzakelijk is. ‘De aanname dat mensen per se naar de post willen komen heb ik altijd bestreden,’ zegt Jaspers. ‘Ze willen gewoon weten wat er aan de hand is.’ 

Docly biedt een digitaal platform voor triage en consulten, wat de huisartsenpost veel tijd kan schelen. Patiënten loggen in, beantwoorden triage-vragen en kunnen een foto uploaden, waarna de huisarts online advies kan geven via chat of videobellen. Dit is prettig voor patiënten omdat ze niet naar de post hoeven komen en voor huisartsen die hierdoor minder tijd kwijt zijn aan een consult. Bovendien neemt de app een deel van het werk van de triagist (de huisartsassistente) over. 

Huisartsen Eemland startte samen met Docly een pilot om te onderzoeken of het platform ook in Nederland werkt en de druk op de huisartsenpost kan verlagen.

“Dat het Docly-platform in Zweden goed werkte, bleek geen garantie voor een succesvolle uitrol in Nederland.”

Aanpak: Een goed doordachte pilot

In 2018 werd Huisartsen Eemland benaderd door Docly, een afsplitsing van de Zweedse e-health-start-up MinDokter die de Nederlandse markt op wilde. Docly bood een compleet softwarepakket en had in Zweden al laten zien dat het platform werkt. 

Jaspers sprak af dat ze samen met Docly een pilot zou implementeren. Ze maakte resultaat- en financiële afspraken met de zorgverzekeraar en benaderde Topicus, de ontwikkelaar van het huisartseninformatiesysteem dat op de post wordt gebruikt (het HAPHIS). Met hulp van Topicus werden de 10 meest voorkomende klachten bepaald en triagevragenlijsten opgesteld. Thinc (The Healthcare Innovation Centre, onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht) controleerde de lijsten. Vervolgens werden 10 tot 15 huisartsen gezocht en opgeleid om met Docly te werken en werden triagisten getraind. Omdat het ingebruiknemen van het platform een gedragsverandering van patiënten vereist, stelden Docly en Huisartsen Eemland ook een uitgebreid communicatieplan op, met onder meer flyers en interviews in regionale media. 

In januari 2019 was alles gereed en kon de pilot van start.

Foto: Liesbeth Dingemans

Resultaat: Docly trekt zich terug, spreekuur.nl start op

De pilot verliep goed en patiënten waren tevreden. Medewerkers hadden nog verbeterpunten (zo moesten huisartsen veel overtypen omdat Docly nog niet goed communiceerde met hun eigen informatiesysteem), maar zagen wel de potentie van het platform. Omdat het wat meer tijd kostte dan verwacht om het werkproces van de triagist en het gedrag van de patiënt te veranderen, werden uiteindelijk 500 in plaats van 800 consulten gedaan. 

Enkele weken voor de beoogde einddatum trok Docly, ondanks de veelbelovende resultaten, de stekker uit de pilot. Het bedrijf besloot zich enkel te richten op de Engelse markt, die groter is dan de Nederlandse. 

Na het mislukken van de uitrol in Nederland, begon Topicus samen met contentspecialist DigiDok een alternatief digitaal platform, spreekuur.nl. Dit platform is geïntegreerd met het HAPHIS en heeft goed gekeken naar wat er bij Docly beter kon. ‘Wat wij hadden geleerd bleek goud waard voor dit initiatief,’ aldus Jaspers.

Leermomenten en handelingsperspectieven

De huid van de beer – Te snel concluderen dat iets een succes is

Dat het platform in Zweden goed werkte, bleek geen garantie voor een succesvolle uitrol in Nederland. Hier heeft met name Docly zich op verkeken. ‘De processen rond data-uitwisseling bleken tijdrovend en voor Docly was Nederland uiteindelijk te klein om langdurig te investeren,’ aldus Jaspers.

De gloeilamp – Het experiment

De pilot van Docly in Nederland was een experiment. Het is belangrijk om je af te vragen wanneer een pilot voor de verschillende partijen een succes is en wanneer het goede moment is om de stekker eruit te trekken. De pilot slaagde niet, maar er is veel gebeurd met de faalopbrengsten.

De canyon – Ingesleten patronen

Tijdens de pilot bleek dat het moeilijk was om het gedrag van triagisten en patiënten te veranderen. ‘Triagisten moesten eraan herinnerd worden dat ze de patiënt moesten doorverwijzen naar het platform. En een patiënt benadert ons maar één of twee keer per jaar, dus de leercurve is heel traag.’