De intentie

Het Vista Project in Tibet wilde een technische school in de regio Sershul in het uiterste noordwesten van de provincie Sichuan, China uitbreiden met waterleiding en riolering, zodat studenten niet meer hun behoefte in de buitenlucht hoefden te doen en de omgeving schoner zou worden.

De aanpak

Het benodigde geld was met hulp van Wilde Ganzen en NCDO door Stichting Rigdzin al snel geworven en de bouw kon starten in mei van 2008. Een van de bestuursleden was op 8 mei aangekomen in Chengdu, China om het geld te overhandigen aan de partnerorganisatie aldaar.

Het resultaat

We hebben een jaar moeten wachten met de bouw, omdat een dag voordat het geld zou worden overhandigd, een grote aardbeving plaatsvond in Sichuan (12 mei 2008) Bovendien waren er onlusten in de Tibetaanse gebieden zodat niemand daar naar toe mocht reizen.

De lessen

Liggend in een zelfgemaakte tent midden in het park van Chengdu in China, overpeinsde ik dat ik heel veel geluk had gehad omdat ik geen direct slachtoffer was van de aardbeving. Maar ik zag ook dat een ramp je dus zomaar kan overkomen. Even later kon ik weer naar het veilige Nederland terug, terwijl ik mijn vrienden moest achterlaten. Heel wrang.

Wat ik anderen wil meegeven is dat je je eigenlijk altijd moet afvragen of er geen rampen kunnen gebeuren, uiteenlopend van grote valuta- schommelingen tot in mijn geval een aardbeving en als dat kan gebeuren, wat je dan denkt te kunnen doen met betrekking tot je project. Kun je het uitstellen, kun je er meer fondsen voor werven, heb je een plan achter de hand dat toch uitgevoerd kan worden in afgeslankte vorm of op een alternatieve manier?

Verder:
Een jaar later hebben we alsnog de uitbreiding kunnen realiseren, de onlusten waren voorbij maar niet het leed van de slachtoffers. Dat realiseerden we ons eens te meer toen in april 2010 in Yushu, Tibet weer een aardbeving plaatsvond, op minder dan 100 km afstand van Sershul, het gebied waar wij werken. Met een harde schok realiseerden we ons: opnieuw de dans ontsprongen!

Auteur: Elisa Kriek – Vista Project

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

Wie financiert leefstijl bij hartrevalidatie?

Pas op voor het kip-ei probleem. Wanneer partijen enthousiast zijn, maar eerst bewijslast vragen, kijk dan goed of je de middelen hebt om die bewijslast te leveren. En projecten gericht op preventie blijven altijd lastig, [...]

Vincent van Gogh een briljante mislukking?

De mislukking Het is wellicht zeer gewaagd om een begaafd schilder als Vincent van Gogh een plek te geven in het Instituut voor Briljante mislukkingen…Tijdens zijn leven werd de impressionistische schilder Vincent van Gogh miskend [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47