Intentie

In 2008 ben ik mijn zorgbedrijf gestart, een multidisciplinaire zorgaanbieder rondom geestelijk en lichamelijk welzijn met een landelijke dekking. Het doel was om mensen die tussen wal en schip raken hulp te bieden door middel van ambulante zorg en woonbegeleiding. Ik was er in geslaagd om een mooi en succesvol zorgbedrijf te realiseren, werkte volgens de LEAN methode en was altijd opzoek naar verbetering. Onverwachts kwam toen de IGZ op bezoek naar aanleiding van een tip van een ontevreden voogd en een ontslagen medewerker..

Aanpak

De IGZ concludeerde na het bezoek dat wij onverantwoorde zorg leverden. Er was bestuursrechtelijk geoordeeld wat betekende dat ik direct werd veroordeeld en omgekeerde bewijslast moest aanleveren (met andere woorden: veroordeling tot het tegendeel is bewezen). Ik werd verzocht om al mijn cliënten uit te plaatsen, het einde voor ons zorgbedrijf.

Opmerkelijk van deze aanpak was dat de klacht van de voogd de indicatie met betrekking tot het PGB betrof. Dat had mijns inziens geïsoleerd onderzocht kunnen worden zonder direct conclusies te trekken voor een gehele bedrijfsvoering. Het andere punt dat werd aangedragen betrof een tekort aan personeel. Ons de mogelijkheid bieden dat op te lossen was minder ingrijpend voor cliënten geweest dan iedereen moeten uitplaatsen. Meer algemeen mocht de zorg hervat worden als ik voldeed aan de criteria van de IGZ. Ondanks herhaaldelijk vragen kwam ik er niet achter wat deze criteria precies waren, ik kon dus mijn zorg niet aanpassen naar de criteria.

De conclusies waren naar mijn idee gebaseerd op eenzijdig verhoor, dus geen behoorlijk wederhoor en op onjuiste informatie van notoire klagers. Ik heb toen de hulp van een advocaat ingeschakeld die mij  heeft geholpen om aan te tonen dat het proces en de uitspraak van IGZ en VWS niet juist waren.

Resultaat

Vijf jaar later kreeg ik gelijk en werd de aanwijzing ingetrokken. Daar kreeg ik mijn bedrijf echter niet mee terug.

Door o.a. negatieve media aandacht ben ik niet alleen mijn bedrijf kwijt geraakt en heb ik financiële schade opgelopen, maar heb ik ook psychische schade opgelopen. Het intrekken van de aanwijzing heeft dit niet weg genomen. Daarnaast heeft het ook veel negatieve gevolgen gehad voor mijn carrière en is het lastig om weer een baan te vinden in de zorgsector.

Lessen

De impact van dit onverwachts bezoek van de IGZ was voor mij een harde leerschool. Als zorgaanbieder zou ik graag anderen in een vergelijkbare situatie willen attenderen op de gevolgen die een onverwacht bezoek van de IGZ kunnen hebben. Door je bewust te zijn van de gevolgen kun je misschien beter anticiperen en wordt je minder overvallen.

Gedurende het proces liep er een coach met mij mee van We keep on growing. Hier heb ik veel aan gehad. Als ik vanaf het begin een vaste coach of onafhankelijke manager had aangesteld, iemand die zich bezig houdt met het monitoren van interne processen, hadden we wellicht eerder kunnen ingrijpen en de aanleiding van dit alles (de situaties met de voogd en ontslagen medewerker)  kunnen voorkomen.

Het lijkt me belangrijk dat er een wetsverandering komt ten aanzien van de bestuursrechtelijke aanpak. Een gelijkwaardige behandeling lijkt me meer op zijn plaats. Bij een gelijkwaardige behandeling, zoals in het strafrecht, moet de aanklager het bewijs leveren. Dit betekent dat iemand pas wordt veroordeeld als het bewijs er ligt. Omdat er in de huidige bestuursrechtelijk aanpak wordt uitgegaan van omgekeerde bewijslast, wordt je direct veroordeeld met alle gevolgen voor cliënten, imago etc. van dien.

Verder heb ik geleerd dat gedupeerden weinig spreekrecht hebben. Meer transparantie in het proces vanuit IGZ en VWS zou een goede verbetering zijn. Bij mij was er geen ruimte voor een open dialoog.

Naam: Priscilla de Graaf
Organisatie: Multidisciplinaire zorgaanbieder rondom geestelijk en lichamelijk welzijn

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47