Gepubliceerd door:

Koen Faber

De intentie was:

PSO is een Vereniging voor organisaties werkend in
ontwikkelingssamenwerking. Om de leden te stimuleren beter te leren van hun
eigen praktijk met versterking van hun partners in ontwikkelingslanden
bedacht PSO dat de lidorganisaties elk een LWT (leerwerktraject) moesten
formuleren met daarin hun leerdoelen en leervragen.

De aanpak was
De LWT’s zouden met al
onze vijftig leden in een paar maanden afgesloten moeten worden als een
overeenkomst voor eigen verbetering, waarin ook de ondersteuning door PSO
vastgelegd werd. Daarna zouden leeractiviteiten uitgevoerd worden.

Het resultaat was:
Een mislukking, want het afsluiten van de LWT’s werd een veel langer proces
en moeizamer proces. Er waren verschillende bijeenkomsten nodig om
duidelijk te krijgen waar organisaties mee worstelden en hun leerdoelen
helder te krijgen. Gemiddeld werd pas na 10 maanden een LWT getekend, en
som nog veel later. Al die tijd was er geen zichtbaar resultaat om te laten
zien.

Het leermoment was
Uit een evaluatie bleek echter dat de discussies zelf over de leervragen al
tot nieuwe inzichten te hebben geleid bij de lidorganisaties. De leden
waren heel positief en vonden dat ze al vóór het afsluiten van hun
leerwerktraject veel hadden geleerd. Ze hadden nu duidelijk welke
onderwerpen hun praktijk zouden kunnen verbeteren en hoe ze dit wilden
aanpakken. Vaak beschouwden ze zich al lerende organisaties (dus waarom een
LWT?), maar nu kreeg het echt een kader. Kortom zij vonden het een succes!
Na een eerste worsteling zijn de relaties tussen PSO en de leden zijn
veelal verbeterd en onze rol werd duidelijker.