Robert McMath – een marketing professional – had de intentie om een referentieverzameling van alle nieuwe consumenten producten te maken.

In de jaren ’60 startte hij met het aankopen en bewaren van een exemplaar van elk nieuwe productlancering waar hij zijn handen op kon leggen.

Waar McMath geen rekening mee hield is  dat de meeste producten mislukken. Dus zijn verzameling bestond grotendeels uit producten die de test naar de markt niet gehaald hebben.

Het inzicht dat de meeste producten mislukken heeft uiteindelijk McMath’s carrière gevormd. De verzameling zelf- nu eigendom van GfK Custom Research North America – wordt geregeld bezocht door producenten van consumenten producten die graag zo goed mogelijk lessen willen leren van mislukte producten uit het verleden.

Bron: The Guardian, 16 juni 2012

Gepubliceerd: redactie IvBM