De intentie

Een management-dag organiseren waarbij we niet gaan praten over leiderschap, maar de mooie woorden hierover in praktijk brengen.

De aanpak

In de maanden voorafgaand aan de management-dag is met een groot aantal directeuren gesproken over wat zij onder leiderschap verstaan en welk gedrag zij zouden willen zien van midden-managers. De uitkomsten van deze gesprekken zijn voorgelegd aan een grote groep midden-managers. De reactie hierop was; ja, graag, dit gedrag willen wij ook graag vertonen en geef ons de ruimte om dat ook daadwerkelijk te doen. Voor de management-dag die over het thema zou volgen is bedacht dat we de daad bij het woord gaan voegen en midden-managers zelf hun rol zouden nemen. De opzet van de dag is gemaakt met een aantal mensen uit deze groep die op die dag zelf ook een sleutelpositie zouden gaan bekleden. Naast het algemene thema Leiderschap ging de dag over de personele gevolgen die een ingezet vernieuwingstraject zou gaan krijgen, een krimp van 25%. Tijdens de dag zou de focus liggen bij het zelf en met elkaar bedenken wat deze boodschap voor jouw team betekent, hoe je de boodschap bij jouw team moet brengen en wie en wat je daarbij nodig hebt.

Het resultaat 

Kort voor deze dag koos de hoofddirectie voor een ander communicatietraject over de personele gevolgen en is de boodschap uitgestort over de organisatie, via intranet en massale bijeenkomsten zonder betrokkenheid van de midden-managers. Tijdens de management-dag is de boodschap weer traditioneel vanaf de kansel verkondigd.

De lessen

De energie die er bij de groep midden-managers vrij kwam bij het maken van de plannen voor de management-dag en hun rol daarin was enorm. Mensen wilden graag verantwoordelijkheid nemen en ook de risico’s daarbij lopen.

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

Wie financiert leefstijl bij hartrevalidatie?

Pas op voor het kip-ei probleem. Wanneer partijen enthousiast zijn, maar eerst bewijslast vragen, kijk dan goed of je de middelen hebt om die bewijslast te leveren. En projecten gericht op preventie blijven altijd lastig, [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

STUUR EEN BERICHT

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47