De intentie

De intentie van het verpleegkundig Thuiszorg Technologisch Team (VTT team) en de afdeling InnovatieWerkplaats (beide verbonden aan ZuidZorg) was om met te kijken of het inzetten van meetmatrassen van Bedrijf X impact zou kunnen hebben op de efficiëntie en kwaliteit van zorgverlening aan terminale patiënten in de laatste levensfase.

De aanpak

Het slimme matras is een matras met sensoren die zes uren van tevoren hartfalen voorspelt. Verschillende parameters laten ‘transpiratie’, ‘temperatuur’, en ‘hartslag’ zien. Daarnaast  registreert het slimme matras of een cliënt in of uit bed is en geeft het aan of een cliënt aan het dwalen is. Het traject bestond uit drie experimenteerrondes van een maand. De betrokkenen waren geïnstrueerd rondom het slimme matras. Het VVT team moest de instructie volgen en bij gebruik van data uit het meetmatras in hun proces in een logboek bijhouden welke beslissing ze genomen hadden op basis van de data. Iedere ronde werd afgesloten met een evaluatie.

Het resultaat

Conclusie is dat we nog geen uitspraken hebben kunnen doen over de impact die het matras kan hebben. Dit heeft alles te maken met het stadium waarin de product ontwikkeling bij Bedrijf X verkeert. Het was tot op heden niet mogelijk om data te interpreteren of data op gewenste devices te ontvangen. Al deze factoren zijn van essentieel belang om te kunnen testen. Het ‘slimme’ matras, bleek een ‘dom’ matras te zijn.

De lessen

Voortaan zullen we in plaats van te werken met een ‘early state’ innovatie, werken met een ‘working  prototype’. Daarbij moet er sprake zijn van een win-win situatie voor externe partijen én betrokken partijen binnen ZuidZorg.

Bezint eer gij begint. Voor het starten van toekomstige projecten zijn de selectiecriteria aangepast. Het moet direct duidelijk zijn of het om een fysiek concept gaat dat bewezen is, of dat het nog  doorontwikkeld moet worden. Bij het slimme matras werd meer beloofd dan waargemaakt door de leverancier. We zijn hier voortaan alerter op en hebben het innovatieproces hierop aangepast. Bij ieder product kijken wij (InnovatieWerkplaats en betrokken medewerkers) eerst zelf kritisch, voordat onze klanten het uit gaan proberen.

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

Wie financiert leefstijl bij hartrevalidatie?

Pas op voor het kip-ei probleem. Wanneer partijen enthousiast zijn, maar eerst bewijslast vragen, kijk dan goed of je de middelen hebt om die bewijslast te leveren. En projecten gericht op preventie blijven altijd lastig, [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

STUUR EEN BERICHT

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47