De intentie

Wereldwijd worden elk jaar tussen 200.000 en 300.000 baby’s met een neurale buis defect (NBD) geboren. Het gebruiken van foliumzuur nog voor de zwangerschap heeft bewezen effect op het vóórkomen van NBD. Andere aangeboren aandoeningen die mogelijk voorkomen kunnen worden (zoals hartafwijkingen, afwijkingen aan de ledematen, misvormingen van het urinewegsysteem, gehemelte-, lip- en kaakspleet, en het syndroom van Down), komen voor in nog grotere aantallen. Het doel van het FoliumzuurExtra (FzE) onderzoek was te ontdekken wat het toegevoegde effect was op het voorkomen van aangeboren aandoening van een hogere dosering foliumzuur vergeleken met de huidige aanbevolen hoeveelheid rond de conceptie, en van langer foliumzuurgebruik op het voorkomen van vroeggeboorte en zwangerschapsvergiftiging.

De aanpak

Doel was om 5000 vrouwen met een kinderwens te werven binnen twee jaar.

Het resultaat

De intensieve inspanningen hebben echter geresulteerd in 336 deelneemsters in ongeveer één jaar. Dat is 1% van de 35.000 gemailde vrouwen en 9% van de subgroep van vrouwen die verwacht binnen een jaar zwanger te worden.

De lessen

Een grotere instroom voor preconceptie interventie onderzoek is zeker wel mogelijk (volgens berekeningen en aanvullend onderzoek) als er extra middelen voor beschikbaar worden gesteld, namelijk:

  1. Een langer tijdspad om, met ervaring van de diverse wervingsmaatregelen, een maximale instroom per tijdseenheid te realiseren;
  2. Budget als prikkel/waardering voor zorgverleners om zich optimaal in te (kunnen) zetten;
  3. Meer ruimte (vanuit de Medisch Ethische Toetsings Commissie) om met stimulerende promotie via formele en informele sociale media de aandacht voor deelname te versterken;
  4. Een soepeler proces rondom goedkeuring, aanpassing en on-hold stelling en go-nogo beslis momenten (waardoor wervingsacties doorlopend kunnen worden gepland en uitgevoerd).

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

Wie financiert leefstijl bij hartrevalidatie?

Pas op voor het kip-ei probleem. Wanneer partijen enthousiast zijn, maar eerst bewijslast vragen, kijk dan goed of je de middelen hebt om die bewijslast te leveren. En projecten gericht op preventie blijven altijd lastig, [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47