Professor Johannes Haushofer (Princeton University) publiceerde een CV met mislukkingen. In zijn ‘CV of failures’ staat onder meer een opsomming van beurzen en opleidingsplaatsen die hij niet heeft gekregen. Hij wil hier graag mee laten zien dat bij hem, iemand die de impressie wekt succesvol te zijn, ook het merendeel niet meteen is gelukt. Een andere les die hij wilt meegeven is dat we een mislukking niet altijd aan onszelf moeten toeschrijven, maar dat de wereld onvoorspelbaar is en een afwijzing ook kan worden veroorzaakt door een referentie die een slechte dag heeft.