In de week van 21 t/m 26 januari vond de E-health week plaats. Een week waarin E-health ontwikkelaars hun projecten konden delen met het grote publiek, de Nederlander.

Maar wat maakt nou de ene e-health oplossing succesvol en de andere niet? Een complex vraagstuk en niet direct te beantwoorden. Het kan liggen aan bepaalde beslissingen, stappen of gebeurtenissen tijdens de ontwikkeling van een product/dienst of stuklopen op de implementatie. Successen en tegenslagen zijn van te voren moeilijk te voorspellen. Wel kan er gekeken worden naar andere innovators en hun projecten. Wat hebben zij geleerd en hoe kun je deze kennis gebruiken om je eigen innovatie te laten slagen?

In dit artikel worden een aantal relevante lessen en patronen beschreven, archetypen voor Briljant Mislukken, voorzien van praktijkvoorbeelden. Zo hoeven we niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen we elkaars kennis benutten.

De lege plek aan tafel

Om een verandering te laten slagen is de instemming en/of medewerking van alle relevante partijen nodig. Ontbreekt er een partij bij de voorbereiding of implementatie, dan is de kans groot dat deze vanwege gebrek aan betrokkenheid niet overtuigd is van het nut of belang. Ook kan het gevoel buitengesloten zijn leiden tot gebrek aan medewerking.

Dit patroon zagen wij onder andere bij de ontwikkeling van de Compaan; een tablet voor ouderen waarbij het doel was om vereenzaming tegen te gaan. Samen met ouderen en zorgverleners werd erg gewerkt aan de e-health toepassing. Een focus die uiteindelijk niet het gewenste resultaat opleverde. Wat bleek? De kinderen van de eindgebruikers speelden een belangrijke rol in de aankoop en gebruik van het product. (Lees hier over de lege plek aan de tafel van de Compaan)

De olifant

Soms worden eigenschappen van een systeem pas duidelijk als er naar het hele systeem wordt gekeken en er verschillende waarnemingen en perspectieven worden gecombineerd. Dit wordt mooi verwoord in de parabel van de olifant en de zes geblinddoekte mensen. Aan deze waarnemers wordt gevraagd de olifant te betasten en te beschrijven wat ze menen te voelen. De een zegt een ‘slang’ (de slurf), de ander een ‘muur’ (zijkant), een volgende een ‘boom’(poot), weer een ander een ‘speer’ (slagtand), de vijfde een ‘touw’ (de staart) en de laatste een ‘waaier’ (oor). Geen van de deelnemers beschrijft een deel van een olifant, maar wanneer ze hun waarnemingen delen en combineren, komt de olifant ‘tevoorschijn’.

Bij de uitprobeerdienst van de gemeente Dalfsen zagen wij dit patroon terug. Deze dienst bestaat uit vrijwilligers die helpen nadenken over de ondersteuning van inwoners, mantelzorgers en zorgaanbieders in de gemeente Dalfsen. Hierbij wordt steeds vaker slimme technologie ingezet. Zij kwamen erachter dat een eenzijdige benadering en aannames grote moeilijkheden kunnen opleveren bij de implementatie van een oplossing. (lees hier over de olifant van de gemeente Dalfsen).

De huid van de beer

Aanvankelijk succes kan ons ten onrechte de indruk geven dat we de juiste weg hebben gekozen. Echter, duurzaam succes houdt in dat de aanpak ook op langere termijn, op grotere schaal en/of in andere omstandigheden moet werken. We zien dat de stap van een Proof of Concept naar een Proof of Business voor veel ondernemingen groot en vaak zelfs te groot is. Het bekende spreekwoord: ‘Je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is.’ levert een mooie metafoor voor deze situatie.

Bij ‘Hotline to Home’,  een telecom project geïnitieerd door een cardioloog in een klein perifeer ziekenhuis, zagen wij dat de beer te vroeg geschoten werd. Hier was de les dat enthousiasme van experts en visionairs geen garantie geeft voor succesvolle opschaling. Door een lege plek aan tafel ontstonden hier irreële verwachtingen. (Lees hier hoe de beer te vroeg werd geschoten)

Betrek alle stakeholders, creëer gedeelde verwachtingen en evalueer!

Uit de bovenstaande patronen en casuïstiek is te concluderen dat het aanmeten van een breed perspectief essentieel is bij e-health innovaties. Zorg er ten eerste voor dat alle stakeholders betrokken worden. De belangrijkste en tegelijkertijd meest vergeten partij is hierbij vaak de eindgebruiker. Alleen samen met alle betrokken is het mogelijk om tot een goede vraagverheldering en oplossingsrichting te komen. Daarnaast leidt dit tot gedeelde, realistische verwachtingen die uiteindelijk eerder gerealiseerd zullen worden. Tot slot is het belangrijk om te realiseren dat een innovatieproces bestaat uit verschillende fases en niet één lineair proces is. Wij moedigen e-health ontwikkelaars aan om in iedere fase te evalueren, de verschillende perspectieven te verkennen en de juiste personen aan tafel uit te nodigen. Soms kan een waardevol inzicht uit onverwachte hoek komen.

De bovenstaande patronen en lessen maken deel uit van de methodiek van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Deze stichting probeert de samenleving uit te dagen door het faciliteren en toegankelijk maken van leerervaringen. Meer weten? Kijk dan op www.briljantemislukkingen.nl. Zelf een waardevolle leerervaring omtrent een e-health innovatie delen? Gebruik dan @Brilliantf op Twitter, dan helpen wij om de leerervaring verder te verspreiden!In de week van 21 t/m 26 januari vond de E-health week plaats. Een week waarin E-health ontwikkelaars hun projecten konden delen met het grote publiek, de Nederlander.

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

Wie financiert leefstijl bij hartrevalidatie?

21 november 2018|0 Comments

Pas op voor het kip-ei probleem. Wanneer partijen enthousiast zijn, maar eerst bewijslast vragen, kijk dan goed of je de middelen hebt om die bewijslast te leveren. En projecten gericht op preventie blijven altijd lastig, [...]

Wellnessdouche – na regendouche komt zonneschijn?

29 november 2017|0 Comments

Intentie Het ontwerpen van een zelfstandige volautomatische en relaxte douchestoel voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking, zodat ze alleen en vooral zelfstandig kunnen douchen in plaats van ‘verplicht’ samen met de zorgprofessional. [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

STUUR EEN BERICHT

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47