De intentie

Regelmatig komen fout-positieve uitslagen voor in het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Dit zijn vrouwen die op basis van een mogelijke bevinding op het screeningsmammogram worden verwezen voor volledig en uitgebreid ziekenhuis onderzoek maar die achteraf geen borstkanker blijken te hebben. Het blijkt dat in meer dan de helft van alle verwijzingen alleen een extra foto of echografie nodig is om de vrouwen gerust te kunnen stellen. De intentie van deze studie was dan ook het wetenschappelijk onderbouwen van een snel, niet invasief, aanvullend onderzoek in het screeningsprogramma. Hiermee hoopten we het aantal fout-positieve uitslagen terug te kunnen brengen en zo hogere kosten, angst, en wachttijden in ziekenhuizen te verminderen.

De aanpak en resultaten

Een belangrijk knelpunt van de studie bleek het toetsen van het multi centre onderzoeksdesign bij de Medisch Ethische Toetsings Commissies (METC). De Raden van Bestuur van lokale ziekenhuizen en diagnostische centra hebben elk aan hun eigen METC een advies gevraagd met betrekking tot lokale uitvoerbaarheid. Dit betekent dat er een dossier met alle stukken moet worden aangeleverd, een vergadering moet worden gepland, overeenstemming moet worden bereikt, etc. Met doorlooptijden van 3-52 weken (gemiddeld 17) is dit een tijdrovende aangelegenheid gebleken waardoor er aanzienlijke vertraging is opgelopen. Ook het werven van cliënten was tijdrovend: Op verzoek van de METC, moesten wij eerst de huisarts informeren, daarna de cliënten, die moesten er 24 uur over nadenken, dan toezeggen, en pas daarna mochten we ze randomiseren en inplannen voor onderzoek. Hierbij mocht de client geen vertraging oplopen.

De lessen

Het vragen van toestemmingen kost te veel tijd, ondanks pogingen om de procedure te vereenvoudigen en versnellen. De METC-procedure moet op een andere manier worden ingericht, zodat onderzoek sneller uitvoerbaar wordt (binnen gestelde termijn van subsidietrajecten). Een landelijke, multi-centre studie lijkt op dit moment dus af te raden.

Auteur: Janine Timmers, Dutch Reference Centre for Screening

LAAT COMMENTAAR ACHTER

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

Ouderen bereiken met nieuwe technologie gaat beter via de kinderen dan direct

oktober 5th, 2017|0 Comments

De intentie Bijna een derde van de ouderen voelt zich eenzaam (CBS, 2012). Een van de oorzaken daarvoor zijn de veranderingen in de zorg. Bijvoorbeeld efficiëntie maatregelen en substitutie van zorg maken dat er minder [...]

Mislukte schoonmaak Golf van Mexico

december 3rd, 2015|Reacties uitgeschakeld voor Mislukte schoonmaak Golf van Mexico

De intentie Men wilde door toevoegen van bepaalde chemicaliën de olie die in de Golf van Mexico terechtgekomen was als gevolg van het BP-ongeluk, verdelen in kleine druppeltjes, waardoor de afbraak sneller zou plaatsvinden. [...]

Ouderen bereiken met nieuwe technologie gaat beter via de kinderen dan direct

oktober 5th, 2017|0 Comments

De intentie Bijna een derde van de ouderen voelt zich eenzaam (CBS, 2012). Een van de oorzaken daarvoor zijn de veranderingen in de zorg. Bijvoorbeeld efficiëntie maatregelen en substitutie van zorg maken dat er minder [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

STUUR EEN BERICHT

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47

2017-10-05T16:11:32+00:00
Instituut voor Briljante mislukkingen

Instituut voor Briljante mislukkingen