Intentie

Gemiddeld 3% van alle gezinnen in Nederland heeft te kampen met meerdere problemen tegelijkertijd: gebrek aan inkomen, een laag opleidingsniveau, kleine behuizing, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen en/of verslavingsproblemen. Vaak zijn zij ook afgehaakt bij hulpverlening en reageren niet meer op contactverzoeken. Een van de laatste pogingen om deze gezinnen te bereiken is bemoeizorg: gezinnen worden actief opgezocht waarna samenwerking met de ouders op gang komt.

De aanpak

Om inzicht te krijgen in de effecten van bemoeizorg, zette Carin Rots en collega’s van GGD West Brabant een studie op. Er moesten twee groepen multi-probleemgezinnen worden geselecteerd en met elkaar worden vergeleken: Eén groep die bemoeizorg kreeg (de interventiegroep) en één groep die geen bemoeizorg kreeg maar de standaard hulpverlening – ‘care as usual’ (de controlegroep). De standaard aanpak veronderstelt dat de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) alle multi-probleemgezinnen in een regio in beeld heeft, en dat de JGZ-verpleegkundige regelmatig contact opneemt met de ouders om de situatie in het gezin te monitoren.

Het resultaat

Echter, de JGZ in de controleregio had moeite de multi-probleemgezinnen überhaupt te vinden. Dit terwijl één van de betrokken gemeenten bekend stond om de achterstandswijken met meervoudige problematiek. Dit roept de vraag op: in hoeverre werkt de ‘care as usual’ aanpak dan wel?

De lessen

De les uit dit onderzoek is duidelijk: Signalering van en zorgverlening aan multi-probleemgezinnen moet worden verbeterd. Dit zijn gezinnen waar iedereen zich op stuk loopt, maar waar nog steeds geen eenduidige aanpak voor is en duidelijk is welke instanties wat doen. Wat is de rol van de JGZ als signaleerder van hoog risicogezinnen? Wat betekent het credo van de JGZ: ‘alle kinderen in beeld’? Worden (multi-) probleemgezinnen wel bereikt, en wat is er precies aan zorg aan te bieden? Er is een duidelijke visie nodig ten aanzien van het outreachend werken en training van JGZ-verpleegkundigen in deze methodiek.

Auteur: Carin Rots, GGD West Brabant

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

POH-GGZ jeugd: Succesformule maar nog onvoldoende draagkracht

Intentie Een verschuiving van tweedelijns- naar eerstelijnszorg voor kinderen met ADHD leidde tot veel commotie onder huisartsen. De huisartsen vonden zichzelf niet bekwaam genoeg en/of hadden niet voldoende tijd om deze groep adequaat te [...]

Wil de tachtigplusser van morgen wel betalen voor een fijne oude dag?

Intentie: Bestaande thuiszorg organisaties mogen door bezuinigingen alleen nog medisch noodzakelijke handelingen uitvoeren en hebben grote moeite voldoende zorgverleners te vinden. Tegelijkertijd is de prognose dat in 2040 het aantal alleenwonende 80+ers verdubbelt zal [...]

Wil de tachtigplusser van morgen wel betalen voor een fijne oude dag?

Intentie: Bestaande thuiszorg organisaties mogen door bezuinigingen alleen nog medisch noodzakelijke handelingen uitvoeren en hebben grote moeite voldoende zorgverleners te vinden. Tegelijkertijd is de prognose dat in 2040 het aantal alleenwonende 80+ers verdubbelt zal [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

STUUR EEN BERICHT

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47

2017-10-05T16:12:14+00:00

Leave A Comment

Instituut voor Briljante mislukkingen