(Auto translate)
Corona in kaart2021-03-22T09:44:23+01:00

Stichting Corona in Kaart

Toen corona losbarstte, was er weinig zicht op de lokale verspreiding van het coronavirus. De Stichting Corona in Kaart (SCiK) ontwikkelde daarom een regionaal data- en informatieplatform en realiseerde een pilot in Rotterdam. Helaas lukte het niet om het platform in de lucht te houden en op nationaal niveau uit te rollen. De initiatiefnemers hopen op een doorstart.

De tweede kans

We zijn voorlopig nog niet van het coronavirus af. Daarom is een Tweede Kans voor dit project zeer aan te bevelen – ook met het oog op mogelijk vergelijkbare situaties in de toekomst. In het algemeen geldt dat een betere benutting van lokale data wenselijk is. Een ander initiatief dat goed op weg is, is het PHARMO Datanetwerk, een netwerk van databanken met geanonimiseerde gegevens afkomstig van diverse zorgprofessionals, waaronder huisartsen, openbare- en ziekenhuisapotheken, klinische laboratoria en ziekenhuizen. Hierbij zou aansluiting gezocht kunnen worden.

Een Tweede Kans op het niveau van het initiatief zelf kan bestaan uit het nogmaals rond de tafel gaan met partijen op landelijk niveau zoals de GGD en het ministerie van VWS en op regionaal niveau met de Veiligheidsregio Rotterdam om het regionaal data- en informatieplatform alsnog in praktijk te brengen.

Benieuwd naar de Briljant Mislukte eerste poging? Klik dan hier.

Betrokken personen

Ook een bijdrage leveren?

Egge van der Poel (data-wetenschapper)
Egge van der Poel (data-wetenschapper)
Marcel Kerkhoven (huisarts)
Marcel Kerkhoven (huisarts)
Josine van der Brug (juridisch adviseur)
Josine van der Brug (juridisch adviseur)

Updates

Ga naar de bovenkant