Brilliant Failures Award Healthcare 2023

Information and registration case histories

This page is for (registering) casuistry. Click here for more information for those interested / participants of the ceremony

Wednesday 13 september 2023 13-17 We are already organizing the 9th edition of the Brilliant Failures Award Care. This time Achmea Zilveren Kruis in Leiden is our location. It is within walking distance of the station and has ample parking. Our goal is to make it another festive and educational event with fantastic speakers on the soap box and inspiring break-out sessions with the participants. In addition, the sixth edition of the Nederlands Tijdschrift voor Briljante Mislukkingen Zorg will be presented and all attendees will receive a physical copy to take home.

When innovating in healthcare (almost-)failures lead to progress. A Brilliant Failure is a well-prepared attempt to achieve something with a different outcome than planned. Failures are brilliant when they are learned from and the experiences are shared with others. We find the opportunities to learn when things go wrong or (upon success) could have gone wrong, but where that didn't happen. You can because you were lucky, but also because you consciously made the right decision, based on thinking, knowledge use, to collaborate, etc.

We still have room for it 2-3 beautiful cases. Do you know or are you someone who has had a brilliant failure in healthcare or are you working on a project where failure is imminent? Sign up below or send an email to redactie@briljantemislukkekingen.nl, we are very curious about your story and who knows, maybe you will be there in September 2023 on our stage! Being nominated for the Brilliant Failures Award Care offers you a unique opportunity to share your experiences with like-minded people and a magazine publication. Below you can look back at the past event and you can register as a participant. Then we will keep you informed of the exact location and content of the program via e-mail.

We look forward to seeing you at the Care Award 2023!

Application case histories

Share your Brilliant Failure here

Een briljante mislukking in de zorg bestaat uit de volgende onderdelen:

De intentie:

Hoe zinvol was het initiatief (in het kader van vernieuwing van de zorg)?

Heeft men een risico genomen om het doel te bereiken?

De voorbereiding en aanpak:

Heeft men een goede voorbereiding getroffen?

Heeft men geen makkelijk te voorkomen fouten gemaakt?

De lessen:

Hoe waardevol zijn de leerpunten uit het project?

Hoe breed toepasbaar zijn de leerpunten voor de sector?

 

De beoordelingscriteria


De jury selecteert winnaars op basis van de VIRAL-formule en kijkt daarbij naar de volgende zaken:

Visie: De mate waarin het mislukte project gebaseerd is op een uitgewerkte visie om de zorg te verbeteren.

Inzet: De mate waarin men zich heeft ingezet om het project te doen slagen en anderen te mobiliseren.

Risicomanagement: De mate waarin men erin is geslaagd om de juiste balans te vinden tussen het vermijden van onacceptabele risico’s, maar het durven nemen van acceptabele risico’s.

Aanpak: De mate waarin men zicht heeft voorbereid, samengewerkt, beschikbare kennis heeft ingezet.

Leren: De mate waarin men zelf heeft geleerd van dit project en de kennis gedeeld is of kan worden met anderen.

Procedurele criteria

Inzending is vòòr 1 maart 2023 ingediend via het formulier op deze site of gemaild aan redactie@briljantemislukkingen.nl.

Transparante en compacte info over eigen functie en specifieke rol in het traject

Mailadres en telefoonnummer inzender bekend

De inzender is bij zijn/haar organisatie nagegaan of de casebeschrijving publiek gemaakt mag worden in de aanloop van de beoordeling van de inzendingen, en het bekendmaken van de winnaars.

Motivatie van de inzender waarom juist deze mislukking ertoe doet, waarom heeft het zoveel meerwaarde te delen (bijv. als slotwoord)

De (organisatie van de) indiener is betrokken geweest bij het project.