Team 2019-02-13T17:15:17+01:00

Paul Iske (Chief Failure Officer)
Paul Iske (1961) is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Hij houdt zich hier vooral bezig met diensteninnovatie en sociale innovatie, met als specialiteit ‘Combinatoric Innovation’. Paul is oprichter en Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, met als doel begrip te kweken voor de complexiteit van innovatie en ondernemen. Paul is gepromoveerd in de theoretische natuurkunde en heeft daarna bij Shell gewerkt, waar hij voornamelijk kennis binnen en buiten Shell met elkaar in verbinding bracht. Tot 2015 was hij Chief Dialogues Officer bij ABN AMRO, verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van (open) innovatie. Paul Iske is spreker en consultant op de gebieden creativiteit, innovatie, intellectueel kapitaal, kennismanagement en ondernemerschap. Dit doet hij zowel binnen de private en (semi-)publieke sector in binnen- en buitenland.

Mail Paul

Bas Ruyssenaars (1970) is innovator en ondernemer. Bas is mede-oprichter van stichting Het Instituut voor Briljante Mislukkingen en oprichter van strategisch bureau De Keuze Architecten dat interventies ontwikkelt voor ‘makkelijker kiezen en activatie van nieuw gedrag’. Bas is daarnaast de ontwikkelaar van het innovatieve sportspel YOU.FO. Hij schrijft regelmatig voor (vak)bladen en treedt op als spreker en inspirator. Hij heeft een achtergrond als multimedia uitgever (o.a. Kluwer), marketeer en ontwikkelaar van nieuwe business concepten. Hij behaalde zijn MA Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam en zijn Bachelor International Business aan de Haarlem Business School.

Mail Bas

Florien Huizinga (1991) is sociaal psycholoog en gespecialiseerd in gezondheid en gedragsveranderingstechnieken. Ze is het liefst bezig met het bedenken van strategieën om (gedrags)veranderingen binnen groepen mensen, organisaties en culturen te stimuleren. In 2016 behaalde ze haar Master of Science in ‘Psychologie van Gezondheidsgedrag’ aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar werkzaamheden voor Het Instituut voor Briljante Mislukkingen is ze creatief partner bij De Keuze Architecten, waar ze zich bezig houdt met de vertaling van gedragstheorieën naar praktische en visuele toepassingen.

Mail Florien

Guido Cornelis (1995) volgde de opleiding Kunst en Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Vanuit een goed empatisch vermogen brengt hij graag nieuwe inzichten in logge en complexe omgevingen. Een ontwerpproces kan volgens hem niet gestart worden zonder een goede vraagverheldering. Vanuit daar is het mogelijk om nieuwe energie, commitment en optimisme te creëren onder de betrokken stakeholders.

Mail Guido

Jildou de Jong (1994) studeert Technische Natuurkunde (TU Delft) en werkt daarnaast als student-innovatieconsultant. Vooral projecten waarbij het schijnbaar  onmogelijke, mogelijk wordt gemaakt, geven haar een energieboost: ontwerp een plan voor efficiëntere allocatie van mensen en middelen van een ministerie; werk mee aan een poging s werelds snelste volledig mensaangedreven voertuig te maken (Human Power Team). Dromen over zelf innoveren in duurzame energietechnologieën probeert ze zoveel mogelijk met de voeten op de grond  door alvast projecten te doen waarin de marktpotentie van nieuwe (duurzame) oplossingen wordt getest, die zelf of door een bedrijf zijn bedacht. Want: geen innovatie zonder vallen, leren en opstaan!

Mail Jildou
Instituut voor Briljante mislukkingen