Matrix analyse 2017-07-04T16:57:25+01:00

In de matrix kun je aflezen of het leermoment bestaat uit problemen die moeilijk of makkelijk te voorkomen of opgelost kunnen worden en waarvan de oplossing dus binnen of buiten eigen macht ligt. Ook kun je aflezen op welk niveau het leermoment aangepakt moet worden, binnen het project of op niveau van het systeem of organisatie.

Uitleg kwadranten matrix

1 LAAGHANGEND FRUIT PLUKKEN- De oplossing ligt op het niveau van het project en is relatief makkelijk oplosbaar of te voorkomen in de toekomst. In de praktijk zien wij helaas nog vaak dat dit type mislukking onnodig vaak voorkomt. Meest voorkomende oorzaak is een gebrek aan praktische kennisdeling op de werkvloer waardoor collega’s of andere teams zich onnodig tegen dezelfde steen stoten. Volg onze praktische tips om leermomenten te delen en toepasbaar te maken, ook voorafgaand aan nieuwe projecten.

2. ONDERDELEN GELIJKSCHAKELEN – De mislukking ligt op het niveau van het systeem maar is wel relatief eenvoudig op te lossen. Meestal is dit type mislukking te wijten aan een gebrek aan afstemming tussen onderdelen binnen hetzelfde systeem. Communicatie tussen belanghebbenden voorafgaand, tijdens en bij afronding van een project (evaluatie) is hier extra belangrijk. Het gaat daarbij veelal om het tijdig adresseren van kennishiaten en het managen van verwachtingen.

3. OMGAAN MET ONVERWACHTE EFFECTEN – De mislukking ligt op het niveau van het project en is relatief moeilijk op te lossen. Meestal is dit type mislukking te wijten aan een onverwacht effect of onverwacht gedrag van primair betrokkenen binnen het project (bijvoorbeeld een gebrek aan motivatie). Het voorspellen van effecten en gedrag in een innovatief project is lang niet altijd mogelijk of zelfs wenselijk. Maar zeker waar het vergelijkbare toekomstige projecten betreft binnen dezelfde context, is het zinvol om van te voren kritisch de mogelijke effecten en gedragingen op een rij te zetten. Ben je voorbereid op de verschillende scenario’s? En welke onderdelen zijn vooraf mogelijk wel positief te beïnvloeden?

4. HARDE NOTEN KRAKEN – De mislukking ligt op het niveau van het systeem en is relatief moeilijk oplosbaar vanuit een enkel onderdeel. Meestal is dit type mislukking een gevolg van conflicterende belangen of mechanismen tussen onderdelen binnen dezelfde systemische omgeving. Werken aan verbetering van de situatie vergt (een combinatie van) aanpassing van financiële prikkels, wet- en regelgeving en/of andere systemische procesinnovaties. Inzetbare middelen zijn daarbij onder meer een multi-stakeholder benadering en (politieke) beïnvloeding en pressie.

PLAATS JOUW CASE

BRILJANTE MISLUKKINGEN MATRIX

Makkelijk
Systeem
Moeilijk
Project
 
 
Analyse zorg casussen 2017
Het publicatieprobleem is op niveau van het systeem. Om dit in de toekomst te voorkomen of op te lossen zijn er complexe veranderingen binnen het wetenschapssysteem nodig
Ouderen bereiken met nieuwe technologie gaat beter via de kinderen dan direct
Geen onderbouwing voor nieuwe behandeling van ADHD
Het publicatieprobleem is op niveau van het systeem. Om dit in de toekomst te voorkomen of op te lossen zijn er complexe veranderingen binnen het wetenschapssysteem nodig
Winnaar Award Zorg 2016: Nieuw zorgtraject zonder patiënten door gebrek aan doorverwijzing
Nominatie Award Zorg 2016: De ziekte van Lyme – wel genezen, niet verzekerd
Nominatie Award Zorg 2016: Hotline to Home
Nominatie Award Zorg 2016: Betere én goedkopere COPD-behandeling kost zorgverlener geld
Nominatie Award Zorg 2016: Het ”slimme” matras
Nominatie Award Zorg 2016: Technologische vooruitgang haalt onderzoek in
SH*T Umbrella
Het mislukken van het project is op niveau van het project. Door (een beter) onderzoek te doen naar kennis en begrip van de term 'shit umbrella' had de mislukking voorkomen kunnen worden.
Nominatie Award Zorg 2014: Twee jaar te vroeg
Nominatie Award Zorg 2014: Motivatie voor bewegen is ver te zoeken
Nominatie Award Zorg 2014: De gemeente als zorgverlener
Nominatie Award Zorg 2014: Komt tijd komt raad
Nominatie Award Zorg 2014: Een té goed onderzoek
Nominatie Award Zorg 2014: Alle kinderen in beeld?
Winnaar Award Zorg 2014: In het verleden behaalde resultaten
Winnaar Juryprijs Award Zorg 2013: Tijd voor topzorg
Nominatie Award Zorg 2013: Innovatieve radiotherapie
Nominatie Award Zorg 2013: Gezondere werknemers
Winnaar Publieksprijs Award Zorg 2013: Diversiteitspanel Jeugd
Nominatie Award Zorg 2013: Groepstraining bij hepatitis C
Sinclair ZX80, De eerste betaalbare homecomputer
Scout Rocket Program NASA
Het vijfde wiel aan de wagen
Viagra
Bitmagic – de ervaring van Michiel Frackers
Buckler bier op de Nederlandse markt
KennisManagement avant la lettre
KPNQwest – briljante mislukking of georkestreerd failissement?
De Olympische 10.000 meter van Sven Kramer in Vancouver (2010)
Parc (de uitvinders van de moderne computer)
Pelmachine voor Noordzeegarnalen
Hans van Breukelen met zijn initiatief Topsupport
Golfballen: overal en altijd
Publiekswinnaar 2011 -Stoppen is een optie!
TEXT TO CHANGE – Winnaar publieksprijs De Briljante Mislukking 2010 OS
Vredeseilanden – Winnaar Juryprijs De Briljante Mislukking 2010 – OS
Basisgezondheidszorg in een politiek gepolariseerd El Salvador
Herfinancieren van schulden in plaats van microkredieten voor groei
(te) grote toeloop school urinoir
Kamperen in Death Valley
Zonne-energie met de beste microfinanciers in Uganda
De Zee Komt
Gewasverbetering Nicaragua
radioprogramma over allochtone Rotterdammers
NOTS – microkredieten
Johnson Maryokot
Docudrama Van Maanen
Bijlmermeer
Vincent van Gogh een briljante mislukking?
James Joyce – ´Failures as portals of creative discovery´
Apocalypse now

FILTERS
Mijn mislukking is toegevoegd aan de Matrix, maar wat nu?

Is er behoefte aan intensieve of op maat gemaakte begeleiding? Wil je binnen je organisatie een cultuur waarin mislukkingen met elkaar worden gedeeld? Of is er behoefte aan een stakeholder analyse? Neem dan contact met ons over de leertrajecten, workshops en lezingen die wij aanbieden of bekijk onze leertrajecten om te zien wat wij voor andere organisatie en sectoren hebben betekend.

Neem contact op
Bekijk onze leertrajecten
Instituut voor Briljante mislukkingen