De Health Innovation Challenge 2016 is onderdeel van de Zorg41 Summit. Het doel van deze Challenge is om nieuwe ideeën en oplossingen te generen over essentiële organisatieoverstijgende uitdagingen in de zorg. Gerenommeerde zorginstellingen uit heel Nederland hebben zich hier samen met MKB-ondernemers (van binnen én buiten de zorgsector) over gebogen.
Paul Iske en Bas Ruyssenaars gaven deze dag een workshop. Met een korte introductie en een aantal eye openers werden de deelnemers aangemoedigd om hun eigen projecten met een kritische blik te analyseren. De workshop bestond uit twee onderdelen. In het eerste gedeelte stonden de persoonlijke ervaringen van de deelnemers centraal en werden ze gevraagd om hun meest recente project in gedachten te nemen en eventuele storende factoren in kaart te brengen. Vragen zoals ‘kwamen de verwachtingen en het uiteindelijke resultaat overeen?’ en ‘hoe kwam het dat het resultaat afweek van het beoogde doel?’ kwamen tijdens dit onderdeel aan bod. Tijdens het tweede onderdeel werd er al de deelnemers gevraagd om alle eventuele beperkingen van de huidige organisatie buiten beschouwing te laten en met behulp van het Business Canvas Model een nieuw business plan op te zetten. De deelnemers kwamen met leuke en interessante ideeën zoals onder meer een virtueel reality bril voor ouderen.

 

2017-06-13T15:45:52+01:00
Instituut voor Briljante mislukkingen