(Auto translate)
myTomorrows2021-03-22T10:55:56+01:00

myTomorrows

Voor uitbehandelde patiënten is er soms nog hoop. Medische behandelingen die nog in ontwikkeling zijn kunnen voor hen de nodige gezondheidswinst opleveren. myTomorrows (mT) koppelt patiënten aan medicijnen die in de klinische ontwikkelfase zitten. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Het gaat goed met mT. Jaarlijks helpt men duizenden patiënten en artsen met informatie over en toegang tot medicijnen in ontwikkeling. Tegelijkertijd zie je dat niet alles lukt. mT ontwikkelde drie pilots om te experimenteren met een nieuwe vergoedingssystematiek, waaronder een pilot voor early access tot een gentherapie. Alle drie de pilots mislukten omdat verschillende partijen voortijdig afhaakten.

De tweede kans

De toegang en betaalbaarheid van nieuwe geneesmiddelen staat onder druk. Early access kan een bijdrage leveren door het geneesmiddelenontwikkelingsproces te verbeteren met behulp van dataverzameling en prijsafspraken. De aanpak van COVID-19 heeft aangetoond dat early access een belangrijke rol speelt en alle partijen doen er goed aan om ontwikkelingen zoals mT positief te beoordelen als voorlopers van een verbeterd systeem van geneesmiddelenontwikkeling.  

De werkgroep early acces

Het Instituut voor Briljante Mislukkingen zet zich in voor een Tweede Kans voor early access in een samenwerking met PHC (Personal Health Care) Catalyst. PHC Catalyst heeft een werkgroep early access opgezet, waarin naast myTomorrows ook andere stakeholders zitting nemen. Het doel van de werkgroep is om early access in Nederland te verbeteren zodat meer ‘uitbehandelde’ patiënten toegang hebben tot waarde- en datagedreven gepersonaliseerde zorg.

Op dit moment werkt de groep, met onder meer artsen en patiëntenvertegenwoordigers, aan een position paper waarin de systeembarrières voor early access worden geanalyseerd. De groep ziet mogelijke oplossingsrichtingen in bijvoorbeeld het ontwikkelen van een richtlijn over early access voor artsen en in een innovatief bekostigingsmodel. Uiteindelijk wil de groep, samen met belangrijke stakeholders zoals verzekeraars en artsen, om tafel met de autoriteiten die de macht hebben om systeemveranderingen tot stand te brengen, zoals het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland.

Betrokken personen

Ook een bijdrage leveren?

Ingmar de Gooijer (Director Public Policy bij mT)
Ingmar de Gooijer (Director Public Policy bij mT)

Updates

Ga naar de bovenkant