Provincie Zuid-Holland wint Brilliant Failure Award AI in de Publieke Sector 2024

Op woensdag 24 april 2024 is tijdens het Nederlandse AI Congres voor de derde keer de Award voor de meest Briljante Mislukking op het gebied van AI in de publieke sector uitgereikt. Deze verkiezing is een initiatief van de Nederlandse AI Coalitie in samenwerking met het Instituut voor Briljante Mislukkingen.  

Het creëren van bewustzijn voor het belang van leren en experimenteren met AI is de reden om op een positieve manier aandacht te besteden aan AI-projecten. De mogelijkheden met AI zijn enorm, maar het gaat niet vanzelf en het is belangrijk om van alle ervaringen te leren, zodat we maatschappelijk relevante toepassingen van AI op een efficiënte, effectieve en verantwoorde wijze kunnen ontwikkelen. Na een toelichting door Paul Iske, juryvoorzitter, en tevens Chief Failure Officer van het instituut Briljante Mislukkingen, is de prijs uitgereikt door Martijn Bekking, coördinator van de werkgroep Publieke Diensten bij de Nederlandse AI Coalitie. 

De prijs voor meest briljante mislukking is gewonnen door de Provincie Zuid-Holland in combinatie met Geronimo.AI een jong bedrijf dat zich bezighoudt met geodata in combinatie met AI. Binnen het project was wilde men onderzoeken of het mogelijk is om met bestaande data gerelateerd aan wegen een voorspelling te doen van het optimale onderhoudsmoment wat beter is dan de huidige ‘expert judgement’ methode, oftewel vanuit asfaltkundige expertise. Deze vraag had ook een verkennend karakter: wat is er al mogelijk op het gebied van datagedreven werken en voorspelmodellen, en is dat nuttig voor het onderhoud van wegen? De gewenste resultaten bleven uit, vooral door (gebrekkige datakwaliteit. De dataset was te klein en inconsistent om een betrouwbare voorspelling te doen op een termijn die voor de provincie ‘actionable’ is. Men kon er helaas verder niets mee behalve de lessen ter harte nemen en delen in het netwerk, wat ook gedaan is. Zo is het ontwikkelde algoritme gedeeld met het Algoritmeregister voor de overheid. Belangrijke les is het accepteren dat AI voorlopig nog niet alle menselijke domeinkennis bezit, zodat weer duidelijk is geworden dat AI zou moeten staan voor ‘Aanvullende Intelligentie’. Een meer gedetailleerde beschrijving van deze case vindt u hier.

De tweede prijs is gewonnen door de Hogeschool Arnhem Nijmegen, waar tevergeefs werd geprobeerd ChatGPT te gebruiken om plagiaat met ChatGPT te detecteren. De beschrijving van deze casus staat hier in BriMis.

 

Voor meer informatie over deze casussen:

Provincie Zuid-Holland: Lij-Saan Wong-Ng, Senior communicatieadviseur a.i. Digitaal Zuid-Holland: digitaalzuidholland@pzh.nl

HAN University of Applied Sciences: Tom Naberink, Docent Sportkunde | Kennisteam Sport Economie & Sport Management (SESS): tom.naberink@han.nl

Het instituut voor Briljante Mislukkingen en de Nederlandse AI Coalitie danken alle partijen die een case hebben ingediend voor hun openheid en het delen van hun ervaring om te kunnen leren van deze aanpak. We feliciteren de Provincie Zuid-Holland met de toekenning van de Briljante Mislukkingen Award! 

Awards in 2025

De Nederlandse AI Coalitie (www.nlaic.com) en het Instituut voor Briljante Mislukkingen (www.briljantemislukkingen.nl) onderstrepen blijvend het belang van experimenteren met AI en dragen hierbij uit dat (briljant) mislukken bij de verantwoorde ontwikkeling en toepassing van AI onvermijdelijk is. We nodigen daarom alle partijen in de publieke sector uit om mee te dingen naar de Briljante Mislukkingen Award voor 2025. 

 

Voor meer informatie:

 

Stichting Het Instituut voor Briljante Mislukkingen

Paul Iske (paul@briljantemislukkingen.nl, 0654626160)
De stichting Instituut voor Briljante Mislukkingen heeft tot doel om een klimaat voor ondernemerschap te bevorderen door het leren omgaan met risico’s en het waarderen en leren van mislukkingen. Naast de jaarlijkse award-uitreiking op het gebied van AI en in de zorgsector, heeft het Instituut ook andere initiatieven, waaronder het delen van lessen via het leerplatform BriMis (www.brimis.nl). 

 

Nederlandse AI Coalitie

Martijn Bekking (martijn@growapair.nl)

De Nederlandse AI Coalitie (www.nlaic.com) zet zich in voor de ontwikkeling en toepassing van verantwoorde AI in Nederland. De NL AIC werkt samen met bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, de overheid en burgers, zodat artificiële intelligentie een verrijking vormt voor heel Nederland.