Leren leren met Boertien Vergouwen Overduin

Het Instituut voor Briljante Mislukkingen en Boertien Vergouwen Overduin, leiders in trainingen gaan het programma ‘LEREN LEREN’ aanbieden. Deelnemers krijgen onder andere te maken met onze Briljante Mislukkingen Archetypen Methodiek, die een taal aanreikt om effectief en vrij van waardeoordeel leerervaringen te delen. Dat combineren we graag met de jarenlange ervaring en didactische expertise van Boertien Vergouwen Overduin als het gaat om het versterken van vaardigheden om meer uit jezelf, je team of organisatie, te halen. MT/Sprout interviewde ons recent over het nieuwe programma.

Leren leren

Nieuw programma: Leren leren

Stel je voor: je kijkt al heel lang naar een probleem en bám, ineens een inzicht hebt dat je eerst nog niet had. Dat gevoel leidt tot het besef dat je iets hebt geleerd, dat je een ontwikkeling hebt doorgemaakt. En dat zorgt er weer voor dat je met plezier terugkijkt op het leerproces. Weet je nog, die ene leraar die je op het juiste spoor zette? Of die trainer, die je zo raakte dat je een persoonlijke doorbraak had waar je vandaag nog profijt van hebt?

Op zulke momenten heeft leren echt impact. Je zelfvertrouwen groeit, je stelt je meer open voor veranderingen en nieuwe uitdagingen. Kortom, leren draagt wezenlijk bij aan je (werk)geluk. Hoe mooi zou het dus zijn om elke dag te leren? Niet alleen omdat het bijdraagt aan een gelukkig leven, maar ook omdat leren nodig is om relevant te blijven in de maatschappij van vandaag en morgen. Het goede nieuws is: dat doen we al. We leren allemaal elke dag, vaak zonder dat we het merken, impliciet. Thuis, op de werkplek.

De kunst is nu om dat leren expliciet te maken. Binnen organisaties zie je vaak dat alleen de successen worden gevierd, maar dat nog te weinig wordt stilgestaan bij wat mensen kunnen leren van dingen die minder goed zijn gelukt. Dat vinden wij zonde. Natuurlijk leer je van je successen, maar wij geloven dat juist mislukkingen een kans bieden om te leren. Niet als doel op zich, maar als een middel om het leervermogen aan te scherpen en effectiever te benutten. En dus succesvoller te worden. Daarom hebben Boertien Vergouwen Overduin en het Instituut voor Briljante Mislukkingen

de krachten gebundeld en een speciaal programma ontwikkeld: Leren leren: Effectief Benutten van Leervermogen.

Wij als instituut blinken uit in het leren herkennen van mislukkingspatronen en hoe je, dankzij je mislukkingen, verbeteringen en vernieuwingen kunt doorvoeren, terwijl Boertien Vergouwen Overduin de jarenlange ervaring en didactische expertise in huis heeft om de vaardigheden te versterken die je daarvoor nodig hebt. Of je nu medewerker of (HR-)manager bent, meer wilt halen uit jezelf, je team of organisatie, het programma biedt je praktische inzichten en tools om van elke mislukking een succes te maken.

Tweedaagse module Bouwen aan een lerende organisatie

Leerervaringen en kennis delen met je collega’s blijkt nogal een uitdaging, zeker op organisatieniveau. Gemiddeld wordt slechts 12 procent overgedragen via documenten. De rest komt grotendeels uit ‘ongestructureerde’ kennisomgevingen, zoals e-mails, aantekeningen en voicemailberichten en kennis in de hoofden van mensen. Hoe weet je welke leerervaringen en kennis nut hebben? En hoe deel je deze informatie effectief en efficiënt binnen je organisatie? In deze tweedaagse module krijg je handvatten aangereikt om het lerend vermogen vanuit en op alle niveaus van je organisatie te stimuleren. Deelnemers krijgen te maken met de onze Briljante Mislukkingen Archetypen Methodiek, die een taal aanreikt om effectief en vrij van waardeoordeel leerervaringen te delen.