Intentie

Het doel van het project van MEE Samen (MEE IJsseloevers en MEE Veluwe) is om met de inzet van sociale netwerken de zorg van een organisatie te versterken en de kwaliteit te verbeteren. Situaties, waarin het sociale netwerk steeds verder af komt te staan van de cliënt en geen gebruik wordt gemaakt van de potentie ervan, zijn helaas eerder regel dan uitzondering.

Onlangs hoorde ik een voorbeeld die de onderliggende problematiek goed weergeeft. Een vader van één van de cliënten van een zorgorganisatie is accountant en werd gevraagd om als vrijwilliger met een aantal van de cliënten naar de koopavond te gaan. Waarop de betreffende persoon aangaf goed te zijn met cijfers en het minder zag zitten om met de bewoners een activiteit te ondernemen. Hij kwam met het voorstel om een deel van het administratieve werk van de groepsleiding over te nemen, zodat zij zelf mee konden naar de koopavond. De groepsleiding gaf aan dat dit organisatorisch niet mogelijk was, omdat het begeleiden van activiteiten onder vrijwilligers werk valt en de administratie onder het takenpakket van de medewerkers van de zorginstelling.

Aanpak

De aanpak was om een organisatie/groep te vinden die het experiment wilde aangaan om de sociale netwerken (anders) in te zetten. Hiervoor heb ik verschillende zorginstellingen benadert, telefonisch of in het netwerk. Bij een aantal instellingen ben ik op gesprek geweest bij bestuurders, beleidsmedewerkers of teamleiders.

Resultaat

Ik had verwacht dat organisaties wel nieuwsgierig zouden zijn en mee wilden werken aan een pilot om sociale netwerken anders bij de zorg te gaan betrekken met een meerwaarde voor alle partijen. Helaas is niets minder waar en heb ik nog niet de verwachte pilot resultaten. Wel waren er positieve reacties, alleen werd het meer gezien als iets wat interessant is op de lange termijn en niet voor nu. Tijd, geld en het onbekende van werken met sociale netwerken waren belangrijke drempels. De inzet van sociale netwerken vraagt een wel heel andere manier van de zorg organiseren voor de gemiddelde zorginstelling.

Ook heb ik gemerkt dat mensen in de zorg niet zo goed de cirkel van invloed kennen en gebruiken. Dus dat ik nog explicieter moet vragen hoe ze er in staan. Ik merkte dat mensen veelal reageren van zo moet het of dit wordt mij opgedragen.

Het is me wel gelukt om het onderwerp binnen mijn organisatie onder de aandacht te brengen. We hebben steeds meer ervaring met het inzetten van sociale netwerkversterking, bijvoorbeeld door inzet van cliëntondersteuners. Ook hebben we bij de gemeente (Ede) een kantelcoach in kunnen zetten bij een wijkteam, iemand die de kanteling van zorg, naar meer regie en verantwoordelijkheid bij de cliënt en werkelijk aansluiten van de zorg bij de vraag en persoon, kan begeleiden.

Als een van de speerpunten voor 2018 gaat onze Training en consultancy-afdeling zich nu breed richten op de zorg. Wat inhoudt dat we vanaf december opnieuw gaan proberen om het onderwerp breder onder aandacht te krijgen.

Lessen

  1. Zorgverleners en organisaties blijken het lastig vinden om af te wijken van een standaard manier van werken, dus daar moet je vooraf ruimte voor creëren.
  2. Er is veel handelingsverlegenheid bij organisaties om met de sociale netwerken in contact te komen. Ze zien het meer als ballast en denken aan de ‘moeilijke mensen’ die ze bovenop hun werkdruk erbij krijgen. Hoe zou je als organisatie minder ‘verlegen’ kunnen worden?
  3. Het is nodig vooraf draagvlak te organiseren en ik zou het idee compacter en pakkender op papier kunnen zetten (nu deed ik dat vanuit het gesprek en besprekend waar de organisatie tegen aan liep.).
  4. Er werd gezegd dat teams zelf mochten beslissen om mee te doen. Ik heb geleerd dat teams geen goed aanspreekpunt zijn. Voor je er achter bent wie over een bepaald onderwerp gaat binnen een team, en die ook daadwerkelijk het onderwerp aan wil gaan, ben je wel even verder.

Naam: Ria Brands
Organisatie: MEE

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47