Intentie

Een attractieve exploitatie van twee monumentale kloosters met zowel een bedrijfsmatige doelstelling (gezonde exploitatie met winst) als maatschappelijke doelstellingen (bijdragen aan de zelfredzaamheid van ouderen en re-integratie naar de arbeidsmarkt, een (brood)fonds voor innovatie en andere maatschappelijke (zorg)projecten).

Hiertoe werd de onderneming De TWEE gezusters door mij gestart in participatie en samenspraak met de gemeente en met de eigenaar van de kloosters, een woningstichting, waarbij ten behoeve van het exploitatiemodel werd overeengekomen dat:

  1. De TWEE gezusters als dienst de exploitatie van de twee kloosters middels horeca en facilitaire diensten voor de eigenaar zou verzorgen;
  2. de gemeente bij zou dragen aan het financieren van de maatschappelijk opdracht (WMO en participatie);
  3. bij winst, 50% daarvan geschonken zou worden aan het apart op te richten (brood)fonds en 50% ten goede zou komen aan de holdingmaatschappij van De TWEE gezusters (als financiële prikkel om winst te maken).

Aanpak

Na mondelinge afspraken met de gemeente en de woningstichting is De TWEE gezusters van start gegaan met de maatschappelijke opdracht de zelfredzaamheid bij ouderen te stimuleren en de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Dit gebeurde door een week menu en activiteiten tegen een schappelijke prijs voor de ouderen aan te bieden. Verder ontwikkelden we een academietraject dat 20 mensen per jaar een kans bood om deelname aan arbeid c.q. de arbeidsmatige dagbesteding te vergroten. Bedrijfseconomisch werden deze activiteiten en de exploitatie van de gebouwen ondersteund door dag horeca, facilitaire diensten voor de eigenaar en de huurders en het organiseren van evenementen in de (vergader)zalen.

Resultaat

De activiteiten en de dag horeca waren een dusdanig succes dat het in het eerste jaar 15.000 maatschappelijke bezoekers opleverde en in het tweede jaar 22.000 maatschappelijke bezoekers. Ook de participatieplekken waren succesvol. In het eerste jaar leidde de 20 ontwikkelplekken tot een re-integratie van 6 mensen naar het arbeidsproces en in het tweede jaar tot 8 mensen. Het derde jaar draaiden we slechts een halfjaar en plaatsten we 3 mensen.

Ondanks alle positieve uitkomsten moest in het derde jaar de stekker eruit, omdat de financiering niet op orde was. We hadden mondelinge afspraken met de gemeente en de woningstichting die niet of niet geheel zijn nagekomen. Zo hadden we de afspraak gemaakt dat De TWEE gezusters een bijdrage zou krijgen voor 10.000 menu’s en dat de meer verkochte menu’s gecompenseerd zouden worden. Echter na het aandragen bij het college heeft De TWEE gezusters een beschikking gekregen van maximaal 10.000 menu’s. We waren toen echter al meer dan 3 maanden operationeel in het vertrouwen dat het goed zou komen. Ook heeft het 9 maanden geduurd voordat de dienstenovereenkomst met de woningstichting getekend was, toen waren we echter al 12 maanden onderweg. Dit hebben we vanuit mijn ander bedrijf kunnen voorfinancieren. Van de bank hadden we de toezegging dat de aanloopverliezen in de opstartfase gefinancierd zouden kunnen worden onder de voorwaarde dat de gemeente een toezegging zou doen voor de maatschappelijk bijdrage (WMO en participatie) voor de komende 3 jaar.

Na het versturen van een brief aan de stakeholders, met de vraag om allemaal samen te komen en te praten over de mogelijke continuïteit, hebben we van iedereen behalve van de beide verantwoordelijke wethouders een aanmelding ontvangen. Na veelvuldig contact met de beleidsmedewerkers en secretaresses kreeg ik een mail dat de gemeente besloten had het verleden niet te compenseren. Dat was niet de vraag en doelstelling van mijn brief en het was voor mij het moment dat ik besloten heb de onderneming te liquideren. Ik heb 16 mensen moeten ontslaan en 20 ontwikkelplekken beëindigend.

Lessen

  1. Mondelinge toezeggingen zijn niet voldoende. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om afspraken op papier vastleggen voordat je met een opdracht/bedrijf begint.
  2. Opletten welke impact je maakt in inkomstenverdrijving de instellingsorgansiaties die 100% afhankelijk is van overheidsbijdrage.
  3. Een goede en stevige raad van advies formeren die de verandering en voor mondelingen afspraken je rugdekking kan geven.

Naam: Dietmar Schrijnemakers
Organisatie: MACOO

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47