Mislukkingen zorgen voor vooruitgang. Dit traject is net als het instituut gericht op het vergroten van het lerend vermogen en de innovatiekracht in Nederland.

De gemeente is een dynamisch en complex systeem met veel interactie tussen verschillende schakels en niveaus. Hierdoor lopen vooropgezette plannen in praktijk soms anders dan gepland.

Hoe vind je als medewerker en team de juiste balans tussen beheersen, navigeren, focus en wendbaarheid? Welke risico’s neem je binnen een project en welke ruimte is er voor experiment? Hoe ga je om met het maken van fouten? Is er ruimte om deze te delen? Hoe breng je het geleerde effectief in de praktijk op verschillende niveaus?

In samenwerking met de gemeente Amsterdam is het eerste traject van start gegaan. Het doel van dit leertraject is om de kernwaarde ‘ we leren van fouten’ te benadrukken en transparantie, het lerend vermogen en ‘intrapreneurship’ te stimuleren. Dit wordt gedaan in een veilige omgeving waarin de medewerkers worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met reflectie op eigen (innovatie)projecten en het vermogen om te leren en te delen.

Het programma bestaat onder meer uit een inspiratiemeeting, dialoogsessies waarin ervaringen en leermomenten worden gedeeld, een aantal methoden om briljante mislukkingen aan het licht te brengen en een pitch sessie waarbij de meest briljante mislukking/leermoment wordt verkozen.