Met behulp van deze tool proberen wij inzicht te krijgen in de vraag: ‘hoe gaan wij om met complexiteit?’. Hiervoor hebben we een vragenlijst samengesteld die het lerend vermogen binnen een organisatie of bedrijf meet op drie verschillende niveau’s (individu, team en organisatie). De onderwerpen die aanbod komen zijn: pro-actief gedrag, experiment, omgang met risico’s, angstreductie en het leren en delen van mislukkingen. De scoring op deze factoren is een goede indicatie van het lerend vermogen en de heersende innovatiecultuur, daarnaast biedt het aangrijpingspunten voor mogelijke verbetering.