10 maart reikte Erik Gerritsen (secretaris-generaal, ministerie van VWS) namens het Instituut voor Briljante Mislukkingen voor de derde keer de Briljante Mislukkingen Award Zorg uit. De vakjury en het publiek kozen als winnaar “Nieuw zorgtraject zonder patiënten door gebrek aan doorverwijzing” uit 8 genomineerde casussen. Een speciaal traject voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), bedacht om huisartsen en ziekenhuizen te ontlasten, kwam niet van de grond omdat huisartsen het moeilijk vonden patiënten met onverklaarde klachten door te verwijzen. Resultaat was een nieuw zorgtraject zonder patiënten.

De tweede plaats ging naar “Wel genezen niet verzekerd”: Patiënten vonden zelf een nieuwe, buitenlandse behandeling tegen gevolgen van Lyme, maar hadden niet de middelen en mogelijkheden om via de officiële manier (evidence-based) ook de zorgverzekeraar te overtuigen.

En de derde plaats ging naar het digitaliseringsproject van “Hotline to Home” uit 2005, om patiënten via beeldverbinding in contact te houden met het thuisfront. Alle betrokken partijen waren enthousiast behalve de patiënten zelf. Zij wilden liever een paar schaarse live-momenten dan beeldbellen. Een zeer actueel project dat zijn tijd een decennium vooruit was.

Mislukkingen worden in de wereld van onderzoek en innovatie vaak omgeven met gêne. Onterecht, want een falend project is lang niet altijd het gevolg van ondoordacht denken en handelen. Bovendien: onderzoek dat iets heel anders oplevert dan werd verwacht, kan nog steeds heel waardevol zijn. Daarnaast blijkt uit de gemaakte fouten vaak hoe een project verbeterd kan worden. Kortom: mislukkingen zijn een rijke inspiratiebron. Als partijen in de zorg eerlijk zijn over hun ‘fouten’ en hun ervaringen delen, krijgt het lerend vermogen in de sector een stevige impuls.

De jury dit jaar bestond uit: Cathy van Beek (RvB, UMC St. Radboud, ); Bas Bloem (Medical director, ParC); Paul Iske (Instituut voor Briljante Mislukkingen); Henk J. Smid (directeur ZonMw), Edwin Bas (Zorg GfK) en Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis).

Met de uitreiking van de Award wil het Instituut voor Briljante Mislukkingen in samenwerking met ZonMw en partners in de sector een bijdrage leveren aan de innovatie binnen de sector. Met dit feestelijk evenement en aandacht voor de 8 genomineerde casussen is dat zeker gelukt!

De Briljante Mislukkingen Award Zorg 2016 is een initiatief van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Partners in de award zijn: ZonMw, Hartstichting, de Hart & Vaatgroep, Zilveren Kruis, Tata, GFK en ABN AMRO. Ambassadeur is Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van VWS.