Deze prijs heeft zijn eigen bestaansrecht eens te meer bewezen … heel leerzaam!”-

Prof. Bastiaan R. Bloem, MD, PhD

Begin 2016 reiken we voor de derde keer de Briljante Mislukkingen Award uit, een prijs voor de beste mislukking in de zorg. U kan hem winnen! En zo een bijdrage leveren aan transparantie en leervermogen in de zorg.

Mislukkingen worden in de wereld van onderzoek en innovatie vaak omgeven met gêne

Onterecht, want een falend project is lang niet altijd het gevolg van ondoordacht denken en handelen. Bovendien: onderzoek dat iets heel anders oplevert dan werd verwacht, kan nog steeds heel waardevol zijn. Daarnaast blijkt uit de gemaakte fouten vaak hoe een project de volgende keer beter opgezet kan worden. Kortom: fouten zijn een rijke inspiratiebron. Als partijen in de zorg eerlijk zijn over hun ‘fouten’ en hun ervaringen delen, krijgt het lerend vermogen in de sector een stevige impuls. Met de uitreiking van de Award wil het Instituut voor Briljante Mislukkingen in samenwerking met ZonMw en partners in de sector hiertoe een bijdrage leveren.

De Briljante Mislukkingen Award

Met het uitreiken van de Briljante Mislukkingen Award – Zorg 2013 en 2014 is het belang van het delen van mislukkingen op de kaart gezet. Dit jaar nodigen we wederom wetenschappers en professionals uit om voort te bouwen op dit succes en een bijdrage te leveren aan transparantie en innovatie vermogen in de zorg. Elk mislukt project waarvan geleerd kan worden, komt in aanmerking, of het nu voorbeelden uit de preventie, zorg, onderzoek of praktijk zijn. Inzenden kan door een eenvoudige email te sturen met een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat was de intentie?
  • Welke aanpak is gekozen om dat doel te bereiken?
  • Wat was het resultaat? En hoe week dat af van wat men hoopte te bereiken?
  • Welke les heeft de mislukking opgeleverd? En wat kunnen anderen ervan leren?

Is uw mislukking goud waard?

Heeft u zelf ook geleerd van een mislukking in de afgelopen jaren? Stuur dan een email naar redactie@briljantemislukkingen.nl voor de Briljante Mislukkingen Award –Zorg 2015 voor 31 januari 2016. Wanneer wij uw inzending ontvangen, helpen wij u vervolgens de case geschikt te maken voor nominatie. De Award wordt feestelijk uitgereikt in maart 2016. Een selectie van de beste ingezonden mislukkingen zullen gepresenteerd worden en er zal ruimte zijn voor discussie over leermomenten. De Award bestaat uit een juryprijs en een publieksprijs.

Voor vragen en inzendingen: redactie@briljantemislukkingen.nl

Bas Ruyssenaars (+31 6 14213347) of Paul Iske (+31 6 54626160). Kijk op de website voor briljante filmpjes en voor de winnaars van vorig jaar: https://www.briljantemislukkingen.nl/awardzorg/

De briljante mislukkingen award – Zorg 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw, Hart- en Vaatgroep, Hartstichting, Tata Consultancy Services, CFK, Zilveren Kruis en ABNAMRO.