De intentie

Regelmatig komen fout-positieve uitslagen voor in het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Dit zijn vrouwen die op basis van een mogelijke bevinding op het screeningsmammogram worden verwezen voor volledig en uitgebreid ziekenhuis onderzoek maar die achteraf geen borstkanker blijken te hebben. Het blijkt dat in meer dan de helft van alle verwijzingen alleen een extra foto of echografie nodig is om de vrouwen gerust te kunnen stellen. De intentie van deze studie was dan ook het wetenschappelijk onderbouwen van een snel, niet invasief, aanvullend onderzoek in het screeningsprogramma. Hiermee hoopten we het aantal fout-positieve uitslagen terug te kunnen brengen en zo hogere kosten, angst, en wachttijden in ziekenhuizen te verminderen.

De aanpak en resultaten

Een belangrijk knelpunt van de studie bleek het toetsen van het multi centre onderzoeksdesign bij de Medisch Ethische Toetsings Commissies (METC). De Raden van Bestuur van lokale ziekenhuizen en diagnostische centra hebben elk aan hun eigen METC een advies gevraagd met betrekking tot lokale uitvoerbaarheid. Dit betekent dat er een dossier met alle stukken moet worden aangeleverd, een vergadering moet worden gepland, overeenstemming moet worden bereikt, etc. Met doorlooptijden van 3-52 weken (gemiddeld 17) is dit een tijdrovende aangelegenheid gebleken waardoor er aanzienlijke vertraging is opgelopen. Ook het werven van cliënten was tijdrovend: Op verzoek van de METC, moesten wij eerst de huisarts informeren, daarna de cliënten, die moesten er 24 uur over nadenken, dan toezeggen, en pas daarna mochten we ze randomiseren en inplannen voor onderzoek. Hierbij mocht de client geen vertraging oplopen.

De lessen

Het vragen van toestemmingen kost te veel tijd, ondanks pogingen om de procedure te vereenvoudigen en versnellen. De METC-procedure moet op een andere manier worden ingericht, zodat onderzoek sneller uitvoerbaar wordt (binnen gestelde termijn van subsidietrajecten). Een landelijke, multi-centre studie lijkt op dit moment dus af te raden.

Auteur: Janine Timmers, Dutch Reference Centre for Screening

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

Wie financiert leefstijl bij hartrevalidatie?

Pas op voor het kip-ei probleem. Wanneer partijen enthousiast zijn, maar eerst bewijslast vragen, kijk dan goed of je de middelen hebt om die bewijslast te leveren. En projecten gericht op preventie blijven altijd lastig, [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47