De intentie

Diabetes is een veelomvattende ziekte en vergt veel management vaardigheden van de patiënten zelf. Onderzoeker Anneke van Dijk wilde daarom de methode self management support (SMS) testen. Het doel van het project was tweeledig: Ten eerste de implementatie van SMS in de praktijk evalueren; Ten tweede het effect van de geïmplementeerde SMS-aanpak op het welbevinden van diabetespatiënten aantonen.

De aanpak

Alle patiënten kregen een brief via hun huisarts met vier vragen over hun emotioneel en sociaal welbevinden, die ze naar de Universiteit terugstuurden. Dit waren dezelfde vragen die de getrainde praktijk-ondersteuners mondeling stelden in het diabetesconsult om te bepalen wie de SMS-ondersteuning zou ontvangen. Patiënten die op grond van de schriftelijke screening in aanmerking zouden komen voor de SMS-ondersteuning werden op voorhand geselecteerd voor deelname aan het effectiviteitsonderzoek.

Het resultaat

Er was een groot verschil in wat patiënten schriftelijk invulden en wat ze zeiden tegen hun praktijkondersteuner. Het grootste deel van de onderzoeksdeelnemers werd hierdoor niet geïdentificeerd in de praktijk en kreeg daarom geen Self-Management Support. Het effect van SMS op het welbevinden van diabetici kon daardoor niet aangetoond worden. Ondanks alle inspanningen weten we dus nog niet of SMS ingebed in de reguliere diabeteszorg effectief is voor patiënten en er wordt momenteel niet verder geïnvesteerd in SMS-zorg.

De lessen

In een consult waarin patiënten uit ervaring medisch-georiënteerde diabeteszorg verwachtten, kwamen de psychosociale problemen die patiënten op papier aangaven en nu door de praktijkondersteuner werden uitgevraagd, onvoldoende boven tafel. Patiënten waren niet voorbereid op meer diepgaande vragen buiten de standaard diabeteszorg om. We leerden hieruit de belangrijke les dat ook de patiënten voorbereid hadden moeten worden op de verandering in de zorg.

Auteur: Anneke van Dijk, Maastricht University

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

Wie financiert leefstijl bij hartrevalidatie?

Pas op voor het kip-ei probleem. Wanneer partijen enthousiast zijn, maar eerst bewijslast vragen, kijk dan goed of je de middelen hebt om die bewijslast te leveren. En projecten gericht op preventie blijven altijd lastig, [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47