— De inzendtermijn voor de The Brilliant Failure Award – Health 2013 is gesloten–

Mislukkingen zijn goud waard!

“Van fouten kun je leren!” Wie heeft het als kind niet ingeprent gekregen? Toch durven we vaak niet open te zijn als we onze doelen niet halen. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen, ZonMw en het Dialogues House van ABN-AMRO, willen daar verandering in brengen. Want juist in een professionele omgeving zijn het vaak de mislukkingen die voor vooruitgang zorgen. In 2013 reiken wij de Brilliant Failure Award Health uit. Een prijs voor de beste mislukking in de zorg. Is uw mislukking goud waard?

De uitdaging

De gezondheidszorg staat voor ingrijpende veranderingen. Meer maatwerk, de nadruk op kwaliteit van leven, doelgerichte financiering en een verschuiving naar ‘zelfmanagement’ van de patiënt. Vernieuwing die gepaard zal gaan met vallen en opstaan. Want nieuwe initiatieven lopen nu eenmaal niet altijd zoals gepland. En dat is maar goed ook. Innovatie ontstaat immers vooral door te leren van wat er niet werkt. Lerend vermogen is een teken van kracht. Maar daar is wel lef voor nodig. En een open dialoog.

De Brilliant Failure Award

Het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IvBM) wil de schijnwerper zetten op mislukte projecten waarvan geleerd kan worden. Daarom is, samen met ZonMw en Dialogues, een prijs in het leven geroepen voor het beste leermoment in de gezondheidszorg: The Brilliant Failure Award – Health 2013. De prijs stimuleert wetenschappers en professionals in de zorg hun mislukkingen te delen. Je leert immers niet alleen van je eigen vast- of misgelopen projecten, maar ook van die van een ander! De zorg is een brede sector. Waarin veel onderwerpen spelen. We kiezen deze eerste keer niet voor een thema of accent waar de inzendingen aan moeten voldoen. Inzending staat open voor elk mislukt project waarvan geleerd kan worden ongeacht het onderwerp. Bij het inzenden, moeten de volgende vragen beantwoord worden:
• Wat was de intentie?
• Welke aanpak is gekozen om dat doel te bereiken?
• Wat was het resultaat? En hoe week dat af van wat men hoopte te bereiken?
• Welke les heeft de mislukking opgeleverd? En wat kunnen anderen ervan leren?

Inzenden?

Op 8 april 2013 hield ZonMw-directeur Henk Smid samen met hoogleraar neurologie Bas Bloem een presentatie over het belang van mislukkingen in de zorg tijdens het TedX Future of Health Congres in Nijmegen. Zie hier de link naar hun bijdrage, en naar een filmpje over een voorbeeldcasus.

Heeft u zelf ook geleerd van een mislukking in de afgelopen jaren? Een mislukt project in het kader van de vernieuwing in de zorg? Stuur hem dan in voor The Brilliant Failure Award – Health 2013. Dat kan om te beginnen met een eenvoudig mailtje. Wij helpen u vervolgens om de case geschikt te maken voor inzending. Alleen bij erg veel inzendingen maken we daaruit eerst een selectie. Kort na de zomer wordt de Award uitgereikt. Dat gebeurt tijdens een (nog nader te bepalen) event waar de ingezonden mislukkingen centraal staan en er ruimte is voor discussie over de leermomenten. De Award bestaat uit een juryprijs en een publieksprijs.
Meer informatie kunt u vinden op briljantemislukkingen.nginx.acceptatie.indicia-interactiv.nl/awardhealth Uw idee voor een inzending kunt u sturen naar: redactie@briljantemislukkingen.nl Daar kunt u ook met vragen terecht. Bellen kan ook: Bas Ruyssenaars (+31 6 14213347) of David Dodd (+31 6 15086358)