Amsterdam, 9 oktober 2012

De Prijs voor beste leermoment in de ontwikkelings samenwerkings sector 2012 is uitgereikt aan FACT voor hun ervaringen met Jatropha in Mozambique, Mali en Honduras. De prijs werd uitgereikt aan Ywe Jan Franken van FACT door Prof. Paul Iske, de oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen.

Afgelopen donderdag werden tijdens Partos Plaza – de jaarlijkse bijeenkomst voor ontwikkelings

organisaties – workshops georganiseerd rondom drie verschillende “briljante mislukkingen” thema’s.  Behalve de winnende case van FACT, werden er ook cases gepresenteerd van The Hunger Project en ICCO. Deelnemers aan Partos Plaza stemden voor de case die zij de beste briljante mislukking vonden: een project wat ondanks goede bedoelingen en een gedegen voorbereiding toch mislukt is wat tot een leermoment heeft geleid.

Het eerste thema was ‘onzekerheid en het nemen van risico’s’, en ging in op een case van The Hunger project (met de uitdagende titel ‘Shit Happens’!) en hun recente ervaring met het uitreiken van de Africa Prize for Leadership. Met het uitreiken van de prijs aan een Afrikaanse leider die veel gedaan heeft op het gebied van hongerbestrijding steekt THP haar nek uit om dit thema hoog op de internationale politieke agenda te krijgen. Jammergenoeg verloopt lang niet altijd alles volgens plan: de voormalig President van Malawi gedroeg zich amper twee weken na zijn nominatie al niet meer als een goede leider. De case illustreerde het belang van het vasthouden aan eigen principes, snel en daadkrachtig omgaan met problemen wanneer die zich voordoen, en alle mogelijke stappen ondernemen om de schade voor onschuldige derden te voorkomen.

Het tweede thema was ‘navigeren in een complexe wereld’ waarbij een case van ICCO werd behandeld (getiteld ‘Not for profit = not for business?’) over een not-for-profit bedrijf op het randje van faillisement. Het bedrijf was uitstekend begonnen en was in hun missie geslaagd om kleine boeren cooperaties te linken met grote supermarktketens. Echter, commerciele actoren hadden ook hun kans gegrepen en het bedrijf was vervolgens niet in staat zijn dilemma op tijd op te lossen:  het behouden van een NGO focus of zich ontwikkelen in een volledig commerciel, competitief bedrijf. De case illustreerde het belang van het hebben van een duidelijke rol, een goed uitgedachte strategie en procedures, en het hebben van een exit-strategie indien nodig.

Het derde thema was ‘continu leren van ervaring’ en ging in op de case van FACT (getiteld “Wie zaait zal oogsten?”) die geconfronteerd werd met onverwacht lage opbrengsten van 3 Jatropha projecten. FACT – zoals vele andere NGOs en commerciele actoren – had hoge verwachtingen van Jatropha als een bron van lokaal geproduceerde en te gebruiken bio-brandstof. Ondanks de tegenvallende resultaten van Jatropha, hebben de betrokken gemeenschappen wel geprofiteerd van andere, bijkomende investeringen in energie infrastructuur. Bovendien heeft FACT door hun Jatropha projecten aanzienlijke kennis en netwerk opgebouwd en deze ervaring gebruikt om hun strategie grondig te herzien.

Het doel van de Briljante Mislukkingen Award is het promoten van ondernemerschap, het leren van ervaringen en transparantie in de Ontwikkelings Samenwerkings sector. De prijs is een inititatief van het Instituut voor Briljante Mislukkingen (wat weer een initiatief is van de ABN-AMRO’s Dialogues House), in samenwerking met internationale ontwikkelings NGO SPARK en de branch vereniging PARTOS.

Contact persoon: Bas Ruyssenaars

Tel. +31 (0)6-14213347 / Email: redactie@briljantemislukkingen.nl