Western Union 1876

Veel baanbrekende vindingen werden in een beginfase ooit neergesabeld door investeerders, opdrachtgevers of andere cruciale stakeholders. Ook mensen en bedrijven die te boek staan als zeer succesvol sloegen de plank soms finaal mis. De komende periode plaatsen wij quotes om deze stellingname te illustreren.

Quote #1: The telephone has too many shortcomings to be seriously considered as a means of communication. This device is inherently of no value to us.
Western Union internal memo, 1876

Laat je dus niet uit het veld slaan als je met je nieuwe idee of vinding niet direct met open armen ontvangen wordt door besluitvormers en “kenners”.

Fouten maken is menselijk…