De intentie
PSO is een Vereniging voor organisaties werkend in ontwikkelingssamenwerking. Om de leden te stimuleren beter te leren van hun eigen praktijk met versterking van hun partners in ontwikkelingslanden bedacht PSO dat de lidorganisaties elk een LWT (leerwerktraject) moesten formuleren met daarin hun leerdoelen en leervragen.

De aanpak

De LWT’s zouden met al onze vijftig leden in een paar maanden afgesloten moeten worden als een overeenkomst voor eigen verbetering, waarin ook de ondersteuning door PSO vastgelegd werd. Daarna zouden leeractiviteiten uitgevoerd worden.

Het resultaat

Een mislukking, want het afsluiten van de LWT’s werd een veel langer proces en moeizamer proces. Er waren verschillende bijeenkomsten nodig om duidelijk te krijgen waar organisaties mee worstelden en hun leerdoelen helder te krijgen. Gemiddeld werd pas na 10 maanden een LWT getekend, en som nog veel later. Al die tijd was er geen zichtbaar resultaat om te laten zien.

De lessen

Uit een evaluatie bleek echter dat de discussies zelf over de leervragen al tot nieuwe inzichten te hebben geleid bij de lidorganisaties. De leden waren heel positief en vonden dat ze al vóór het afsluiten van hun leer-werktraject veel hadden geleerd. Ze hadden nu duidelijk welke onderwerpen hun praktijk zouden kunnen verbeteren en hoe ze dit wilden aanpakken. Vaak beschouwden ze zich als lerende organisaties (dus waarom een LWT?), maar nu kreeg het echt een kader. Kortom zij vonden het een succes! Na een eerste worsteling zijn de relaties tussen PSO en de leden veelal verbeterd en werd onze rol duidelijker.

Auteur: Koen Faber / PSO

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

STUUR EEN BERICHT

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47