Over Ons 2016-11-16T17:23:44+00:00

Het Instituut

Ooit gehoord van iemand die het leuk vindt om te mislukken? Niemand wil toch een loser zijn? Wijzen we niet altijd met het befaamde Nederlandse vingertje naar iemand die mislukt?
Nederland kent een ‘afrekencultuur’ als het gaat om mislukkingen, die dan ook door de ‘mislukkeling’ zelf, uit angst of schaamte, niet aan de grote klok worden gehangen. En dat terwijl iedereen kan profiteren van eigen falen of dat van anderen. Toch: middelmatige successen staan in hoger aanzien dan gedurfde pogingen. Onderhouden lijkt belangrijker dan ONDERNEMEN.
De geschiedenis bewijst keer op keer dat uiterst waardevolle ervaring eerder uit mislukkingen dan uit successen voortkomt: fouten maken MOET!
Mislukkingen kunnen beslist waardevol zijn; mensen kunnen leren van falen en bovendien anderen inspireren om initiatieven te ontplooien, of wel: falen is een optie!

Zonder mislukkingen geen vooruitgang.  Het Instituut voor Briljante Mislukkingen wil door verhalen, filmpjes, interactieve workshops, seminars en roadshows een klimaatverandering bereiken; een positieve houding ten opzichte van mislukkingen bevorderen. Als eerbetoon aan uitvinders en doorzetters. En om alle anderen uit te dagen…

Het instituut komt uit de koker van Dialogues, een initiatief van ABN AMRO. Dialogues wil ondernemend (in de ruimste zin van het woord) denken en gedrag stimuleren. Ten eerste door mensen aan te moedigen nieuwe ideeën te ontwikkelen en ten tweede door vernieuwers te helpen die uit te voeren. Maar, het bevorderen van ondernemend denken en gedrag lijkt z’n doel te missen als er een cultuur heerst waarin mislukkingen niet worden geaccepteerd en niemand bereid is om risico’s te nemen. Het door Dialogues opgerichte Instituut voor Briljante Mislukkingen wil een positieve houding ten opzichte van mislukkingen bevorderen.

Briljante Mislukkingen

Wat is een briljante mislukking?

Een briljante mislukking voldoet aan vier voorwaarden:

je zet je met de beste – niet ten koste van anderen of de maatschappij – bedoelingen in om een doel te bereiken
je voorkomt daarbij onnodige fouten: mislukkingen door slechte voorbereiding en dommigheid vallen niet onder de categorie ‘briljant’
je hebt het oorspronkelijke doel van je inzet niet bereikt; als het resultaat daarvan niet is voorgenomen, maar wel meerwaarde oplevert, dan hebben we officieel te maken met een briljante mislukking
je hebt geleerd van je mislukking; zelfs als je nog steeds niet weet hoe, heb je wel geleerd hoe niet; bovendien kunnen jouw ervaringen, doorzettingsvermogen en durf anderen inspireren tot nieuwe pogingen

Zomaar een voorbeeld: de ‘ontdekking’ van Amerika door Columbus

Columbus’ oorspronkelijke bedoeling: een snelle handelsroute vinden naar het Verre Oosten
de Italiaanse ontdekkingsreiziger liet niets aan het toeval over: hij regelde – tenslotte in Spanje – sponsoring van zijn missie en ondernam de gedurfde reis met een ervaren bemanning en goed uitgeruste schepen
Columbus’ missie liep uit op een mislukking. Zijn oorspronkelijke doel: de Aziatische markt toegankelijker maken haalde Columbus niet: in plaats van het beoogde Indië,  bereikte hij een onbekend continent
de ‘ontdekking’ van Amerika door Columbus was niet alleen voor de ontdekkingsreiziger zelf een leerervaring, maar inspireerde ontelbare anderen Een briljante mislukking die behoort tot de grootste succesverhalen in onze geschiedenis en zo zijn er vele …

Die wil het Instituut voor Briljante Mislukkingen in kaart brengen en daarom doen we een oproep.

Instituut voor Briljante mislukkingen