Het zorgtraject 2017-05-04T13:26:12+00:00

In samenwerking met ZonMw heeft het Instituut voor Briljante Mislukkingen zich de afgelopen jaren ingezet voor een beter innovatieklimaat in de zorg. Ons doel is om het lerend vermogen te vergroten en innovatiekracht te stimuleren in de gezondheidszorg. Wij willen dat een ‘gefaald’ project niet enkel als een mislukking wordt beschouwd, maar dat dit wordt gezien als een leerproces, een stimulans om kritisch te kijken en een aanzet tot verbetering. Met onze activiteiten hopen wij de effectiviteit en efficiëntie van de gezondheidszorg te verhogen door professionals en organisaties te enthousiasmeren om te leren van uitkomsten en de aanpak van innovatieprojecten. Daarnaast willen wij hen aanzetten om het geleerde te borgen in de organisatie en in de sector (double loop learning). Centraal in onze aanpak staat het ondersteunen van de sector bij elke stap in de ‘evolutiecyclus’:

evolueren

Instituut voor Briljante mislukkingen

Instituut voor Briljante mislukkingen