Het verhaal gaat over een olifant die door zes geblinddoekte mensen wordt betast. Allen geven de vreemdste antwoorden op de vraag: wat is een olifant? Een boom, een muur, een slang… Pas wanneer ze hun waarnemingen combineren, komt de olifant tevoorschijn. Vele ingewikkelde zaken, kansen en bedreigingen, worden pas duidelijk wanneer men deze van verschillende kanten bekijkt. Het is dus zaak verschillende perspectieven te combineren en diversiteit te benutten.

De volgende Briljante Mislukkingen zijn een goed voorbeeld van dit archetype: